Es podran començar a sol·licitar els ajuts a partir del proper dilluns 15 de febrer de 2021

Prestació extraordinària per a les persones treballadores fixes discontinues i les afectades per ERTO derivades del Covid-19

El DOGC va publicar el 8 de febrer les ordres per les quals s’obriran la setmana vinent els tràmits d’inscripció prèvia per als dos ajuts directes i extraordinaris que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per un valor de 385 milions d’euros: l’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.


Prorrogada fins el 31/5/21 pel RDL 2/2021

Prestació Extraordinària per a persones treballadores fixes discontínues i de temporada

ERTO ERTE FIJOS DISCONTINUOS FIXES DISCONTINUES

Prorrogada hasta el 31/5/21 por el RDL 2/2021

Prestación Extraordinària para personas trabajadoras fijas discontinuas y de temporada

¿Qué es esta prestación? ¿Dónde se regula? ¿Qué cuantía mensual tiene? ¿Qué duración tiene? ¿Quién tiene derecho a esta prestación? ¿En quñe momento? ¿Cómo se solicita? Plazos para presentar la solicitud

- - - - - - - -

En què consisteix aquesta prestació? On es regula? Quina quantia mensual té? Quina durada té? Qui té dret a la prestació? En quin moment tenen dret a la prestació? Com es sol·licita la prestació? Quin termini hi ha per presentar la sol·licitud?

>> Comunicat sobre la prestació prorrogada que introdueix el RDL 02/2021 sobre Fixos Discontinus - guía de la prestació.(PDF català y castellano)

IMPORTANT! per a les persones treballadores de l'Hostaleria, personal fix discontinu.

Des de CCOO seguim treballant per a garantir el cobrament d’aquesta prestació fins el 31/5/21 a totes les persones fixes discontínues, hagin estat o no en ERTO, tinguin o no crida.

Des de CCOO seguimos trabajando para garantizar el cobro de esta prestación hasta el 31/5/21 a todas las personas fijas discontinuas, hayan estado o no en ERTE, tengan o no Llamamiento.


CONVENI RESTAURACIÓ COL·LECTIVA

S´atrapa més aviat a un mentider que a un coix

Davant el comunicat que UGT ha difós en alguns centres de treball d'empreses de col·lectivitats, intentant confondre, crear malestar i preocupar a les persones treballadores del sector, des de CCOO volem manifestar el següent:


Conveni col?lectiu del comerç del metall de Barcelona (2020-2021)

Arribat a un acord pel que fa als redactats, en breu procedirem a la signatura del Conveni

Com ja vam informar anteriorment, el divendres dia 11 de desembre de 2020 va aconseguir un acord per a la signatura del conveni del comerç del metall de Barcelona.


#18F Concentracions a les 12.00h

Mobilitzem-nos. Ara toca!

  1. Apujar l’SMI (Salari Mínim Interprofessional) fins al 60 % de la mitjana salarial.
  2. Derogar las reformes laborals, perquè el treball s’ha de fer amb drets.
  3. Derogar la llei de pensions del 2013 per a la suficiència de les pensions públiques.
  4. Negociar els pressupostos de Catalunya per activar l’economia.
  5. Ampliar l’RGC (Renda Garantida de Ciutadania) per evitar la pobresa.

>> Mobilitzem-nos. Ara toca!

Concentracions, el 18 de febrer a les 12.00 hores.

BARCELONA, delegació de Govern, Mallorca 278

GIRONA, subdelegació de Govern, Gran Via cantonada Av 20 de Juny

LLEIDA, subdelegació de Govern, plaça de la Pau, 1

TARRAGONA, subdelegació de Govern, plaça Imperial Tarraco


ELECCIONS al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021