Treballadors i treballadores d´ETT no s´han dacomiadar en aquesta crisi, tenen els mateixos drets: suspensions temporals dels seus contractes

Les ETT deixen tirats i abandonats les treballadores i treballadors  amb contractes de 'posada a disposició'

CCOO, junt a UGT a nivell estatal, denunciaran a totes les empreses de treball temporal (ETT) que han deixat tirades i abandonades als centenars, fins i tot milers, de persones que estaven posades a disposició en empreses usuàries i les han acomiadat dels seus llocs de treball i extingit els seus contractes temporals. És vergonyós observar com aquestes empreses estan actuant amb les seves pròpies plantilles en missió, treballadors i treballadores ja de per si en situació de precarietat, afegint a més una situació d'indefensió i de dificultat d'accés a les seves prestacions.


La Generalitat ha elaborat una Instrucció 7/2020 en data 28 de març,

CCOO al capdavant de la lluita de les persones treballadores amb contracte fix-discontinu

Una de les qüestions que es clarifiquen és que les persones treballadores amb aquesta modalitat contractual sí que poden anar a l’ERTO, és més, han d'estar incloses.


El combat de CCOO contra el COVID19: salvar vides i defensar l´ocupació

CCOO veiem propera, per fi, una resposta a l'exigència

de defensar els drets de les persones treballadores,

especialment les fixes discontínues i eventuals del sector

de l'hostaleria i restauració col·lectiva


Per fer front al CONVID19: primer salvar vides

CCOO exigeix més mesures de seguretat pel sector del comerç, garantir la salut de les persones treballadores i clientela

COVID19

 Cal prendre més mesures de seguretat per fer front al COVID19 i garantir la salut de les persones treballadores i clientela. CCOO exigeix establir més mesures per intensificar la neteja i la reposició dels productes sense la clientela i alhora el tancament, dels diumenges i festius, dels comerços de les anomenades zones turístiques.


ERTO/ERTE - PEL COBRAMENT DE LES PRESTACIONS

+ info #COVID19  >> www.ccoo-serveis.cat

 


Primer salvar vides, després salvar llocs de treball #COVID19

ELS DRETS LABORALS NO ESTAN SUSPESOS

+ info #COVID19  >> www.ccoo-serveis.cat