CCOO OESIA

CCOO - Boletín Informativo Nº50 - La información que te interesa

Hoy en el Boletín informativo nº 50 tratamos los temas siguientes:

  • JORNADA INTENSIVA DE AGOSTO
  • VENTAJAS PARA LA AFILIACIÓN
  • FORMACIÓN
  • RIESGOS LABORALES: RECOMENDACIONES VERANO


UNIFORMIDAD

PANTALONES DE VERANO: COMIENZA EL REPARTO

CCOO ECICS CADE DE SUMINISTRO  UNIFORMIDAD DE VERANO PANTALONES CORTOS COMIENZA EL REPARTO

LA EMPRESA HA COMENZADO A DISTRIBUIR LOS PANTALONES CORTOS QUE ANUNCIÓ EN MARZO DE ESTE AÑO: TODO UN LOGRO EN EL QUE LA ACCIÓN SINDICAL DE CCOO ECICS HA SIDO DECISIVA.


presiones comerciales

En el trabajo, no te la juegues


SEGURIDAD Y SALUD

REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN

CCOO ECI EL CORTE INGLÉS SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CAMPAÑA CALOR VERANO REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

En CCOO ECI somos conscientes de la importancia de realizar el mantenimiento y la limpieza de los sistemas de climatización, ventilación y refrigeración de los centros de trabajo.


O comité de empresa de Universal Support convocou este mércores mobilizacións na Coruña para denunciar as condicións laborais do centro de traballo

Mobilizacións para denunciar as condicións de traballo en Universal Support

concentración Universal Support

As principais denuncias do comité teñen que ver coa precariedade na contratación, xornadas parciais, modificación de horarios a criterio da empresa ou o elevado risco psicosocial. Por esta razón, concentráronse durante a mañá diante da oficina do Banco Santander no Cantón Grande, n.º 4 (A Coruña)

Actualmente, a empresa conta en toda a provincia da Coruña cun cadro de persoal de arredor de 1400 persoas e dedícase ao sector dos centros de chamadas. Pertence ao grupo Konecta, unha das principais multinacionais do sector, e dá servizo a clientes como o mencionado Banco Santander, Abanca ou Inditex, entre outros.

Elevada esixencia, pouca formación

Segundo o comité, o centro de traballo de Bergondo dispón duns douscentos traballadores e traballadoras para a campaña Superlínea do Banco Santander. Trátase dun cliente «moi esixente» que «non facilita as cousas» á hora de lles trasladar os procedementos aos axentes que prestan servizo nela, resumen desde o comité.

Isto indice, precisamente, nunha das cuestións que denuncian: o risco psicosocial. O comité denunciou xa en varias ocasións a «nula formación» que recibe o persoal, relacionado cos criterios de selección. «Fanse contratacións sen requisito específico ningún, nin coñecementos bancarios previos», apuntan, «porén, despois expóñense a unha presión e esixencias de calidade que nada teñen que ver coa formación recibida», conclúen.

Folga a finais de mes

Se non hai ningún avance canto ás demandas do persoal, o vindeiro 28 de xuño (venres) haberá unha folga parcial, con paros de dúas horas na quenda de mañá e outras tantas na da tarde, advirte a representación legal das persoas traballadoras.


Situación insostenible en la Red de Oficinas

Desde CCOO hemos expuesto a la Dirección de Deutsche Bank España la grave situación en la que se encuentra la plantilla de la Red de Oficinas por la falta de personal para cumplir el trabajo que tienen encomendado.


NUEVAS PROPUESTAS

En el Día Mundial del Medio Ambiente, hemos hecho nuevas propuestas a la empresa para facilitar el reciclaje en el puesto de trabajo a todas las personas trabajadoras de Caser Grupo Helvetia. Además, dado el aumento de Infecciones Respiratorias Agudas, esta Sección se ha interesado nuevamente por los dispensadores de gel que se iban a revisar y mantener provistos de gel en los accesos a los núcleos y a la cafetería.


clima laboral

Comunicado conjunto CCOO - UGT


Unidas e unidos por un traballo digno: As demandas dos Contact Center galegos

reunión delegadas delegados contact center

Hoxe celebramos unha asemblea de delegados e delegadas de Contact Center de CCOO Servicios Galicia na que se abordaron e analizaron diversos temas que preocupan fondamente as persoas traballadoras do sector.

Entre os principais asuntos, destacamos a elevada temporalidade nos nosos cadros de persoal, un problema que afecta á estabilidade laboral e á calidade de vida de moitas persoas e que precariza o noso sector cada vez máis, cando somos persoas traballadoras que damos servizo as grandes marcas e multinacionais do noso país, tales como as telecomunicacións, banca, seguros e mutuas, que se lucran da nosa precariedade.

Tamén puxemos sobre a mesa os riscos psicosociais que enfrontamos diariamente. A presión constante, a carga de traballo excesiva e a falta de recoñecemento son aspectos que deterioran a nosa saúde mental e física. Neste sentido, reclamamos medidas urxentes para mellorar as condicións laborais e garantir un entorno de traballo seguro e saudable.

Outro tema crucial que tratamos foron as subrogacións continuas. Estas prácticas, que supoñen cambios frecuentes de empresa, xeran incerteza e dificultan a creación de vínculos sólidos dentro dos cadros de persoal, afectando negativamente tanto ao rendemento como ao benestar dos traballadores e traballadoras.

Queremos subliñar ademais que os nosos son uns dos cadros de persoal máis feminizados de todos os sectores. Esta característica fai aínda máis importante abordar cuestións como a conciliación familiar e laboral, un aspecto no que, lamentablemente, estamos moi descoidados. A falta de medidas que permitan compatibilizar o traballo coa vida familiar é unha realidade que afecta especialmente ás mulleres, perpetuando desigualdades que debemos combater con decisión.

Desde CCOO, reafirmamos o noso compromiso coa defensa dos dereitos de todos e todas as traballadoras do sector de contact center. Seguiremos loitando por un emprego digno, estable e en condicións xustas. Porque xuntos e xuntas, somos máis fortes.

Animamos a todo o persoal a unirse ás nosas reivindicacións. A voz de todas as persoas traballadoras é fundamental para seguir avanzando cara un futuro mellor.

 

delegadas contact centerdelegadas contact centerdelegadas contact center


SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ACCESO AL AGUA POTABLE POTABLE

CCOO ECI EL CORTE INGLÉS ACCESO AL AGUA POTABLE PLANTILLA CALOR EN LOS CENTROS DE TRABAJO TEMPORADA DE VERANO 2024 FRENTE AL CALOR EN LOS CENTROS DE T

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la empresa tiene la responsabilidad de salvaguardar la salud y seguridad de su plantilla; por ello, es crucial garantizar un acceso cercano e ilimitado a las fuentes de agua.


Clima Laboral

La plantilla de Gestión Hipotecaria no merece esta incertidumbre


COMPROMISO TOTAL CON LA PREVENCIÓN

Porque la prevención la tenemos que trabajar entre todas las personas que conformamos Caser Grupo Helvetia.

rque la prevención la tenemos que trabajar entre todas las personas que conformamos Caser Grupo Helvetia.

 

Caser Grupo Helvetia.


Destacadas

Calendario Laboral 2024. Publicado en el BOE

Calendario Laboral de fiestas para 2024 (y 2023). Calendarios Laborales Estatal y Autonómicos confeccionados con las fiestas estatales y autonómicas. El máximo de días festivos al año es de 14.


Nuevos permisos y derechos para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar

5 días (retribuido)

Por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que precise reposo. Incluye a familiares de hasta segundo grado y convivientes.

4 días al año (retribuido)

Por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes o imprevisibles. Se podrá disfrutar por horas.

8 semanas (no retribuido)

Hasta que el menor cumpla 8 años. Se puede disfrutar de forma continua o discontinua, y a tiempo completo o parcial. En el caso de las personas empleadas públicas del ámbito del EBEP, sí será retribuido.

Parejas de hecho

Se reconoce el permiso de 15 días naturales por el registro de pareja de hecho, equiparándolo así con los matrimonios.

Reducción de jornada

Se amplía para quienes precisen encargarse de cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, además de para el cuidado de hijos o hijas o personas a cargo con discapacidad menores de 26 años y que tengan cáncer u otra enfermedad grave.

Adaptación de jornada

Se amplía a trabajadores y trabajadoras con personas dependientes a cargo (hijos e hijas mayores de 12 años, cónyuge, pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta segundo grado y personas convivientes cuando no puedan valerse por sí mismas). En caso de negativa, la empresa deberá justificarla.


Convenio Colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos

  • Publicado en el Boletín Oficial del estado (BOE) de 15 de agosto de 2023 el III Convenio Colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos, firmado por CCOO.


CCOO denuncia a Cualtis ante Inspección de Trabajo, por el Plan de Igualdad

CCOO ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo, por el bloqueo que la empresa lleva a cabo en la mesa de negociación del Plan de Igualdad.


LA INSPECCIÓN DE TRABAJO ABRE DOS EXPEDIENTES SANCIONADORES A CUALTIS

A raíz de las denuncias puestas por CCOO ante la Inspección de Trabajo, dicho organismo, después de inspeccionar y solicitar información a la empresa, ha abierto dos expedientes sancionadores a por el incumplimiento de las normas en cuanto al Derecho de la Desconexión digital y Planificación preventiva en el estudio de psicosociales.


CUALTIS VUELVE A BLOQUEAR LA MESA DE NEGOCIACION DEL PLAN DE IGUALDAD

Como ya os informamos en el comunicado de 16 de junio, una vez realizado el procedimiento de mediación en el SIMA interpuesto por CCOO y llegados a acuerdos para retomar las negociaciones del Plan de igualdad, que fueron bloqueadas por la empresa desde octubre de 2021, CUALTIS vuelve a incumplir, al no presentar la documentación pactada y no comparecer a la reunión del pasado martes día 12 de julio


Ayuda estudios a empleados/as

Hoy hemos mantenido la última reunión de la comisión y aún estando muy cerca de llegar a un acuerdo definitivo, hay un punto con el que no podemos acercar posiciones.

La Comisión Mixta Paritaria del acuerdo de empresa sirve para vigilar, interpretar y hacer un seguimiento de este acuerdo. Pero en ningún momento tiene potestad de alterar o cambiar las condiciones firmadas.


"¡Están locos estos romanos!"

Desde esta Sección Sindical estamos convencidos que los incentivos generan más problemas que satisfacciones.

Creemos, aseguramos y afirmamos que..................


Hace poco tiempo en una empresa muy, muy cercana...


Del uso viene el abuso

El pasado 12 de marzo se publicó el RD-L 8/2019 en el que se disponía la obligación de establecer un sistema de fichaje de la jornada laboral.


De aquellos polvos, vienen estos lodos.

Tenemos una nueva actividad impuesta por la empresa Cualtis


¡¡¡¡¡No estamos locos!!!!!!

 ASCENSOS DE ADMINISTRATIVOS

En Cualtis pretende seguir ninguneando al colectivo de los administrativos, a los que considera trabajadores de segunda dentro de la empresa