Publicació del XX Conveni d´Enginyeries i Oficines d´Estudis Tècnics

Avui s´ha publicat el XX Conveni col·lectiu del sector d´empreses d´enginyeria i oficines d´estudis tècnics, d´aplicació a més de 100.000 persones. Han estat més de dos anys de negociació que al final han quedat plasmats en aquest text. Des d'aquest dia són aplicables tots els punts del conveni i en un termini màxim de 32 dies les empreses han d'abonar els endarreriments corresponents a 2022 i 2023.

- - - - - -

Publicación del XX Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos

Hoy se ha publicado el XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de aplicación a mas de 100.000 personas. Han sido mas de dos años de negociación que al final han quedado plasmados en este texto. Desde este día son de aplicación todos los puntos del convenio y en un plazo máximo de 32 días las empresas deberán abonar los atrasos correspondientes a 2022 y 2023.


CCOO convoca mobilitzacions a calçats Marlo´s per exigir les responsabilitats laborals i empresarials dels seus propietaris

Les empreses Ángel Rodríguez i Codica estan abandonant el seu propi negoci de calçats Marlo’s i les seves responsabilitats laborals, devent el sou de part de la plantilla des de desembre passat, i fiscals, on l’Agència Tributària ha intervingut embargant caixes de botigues. L’empresa ha passat de tenir a la província de Barcelona 25 botigues amb més de 100 de persones treballadores en el 2015 a 13 botigues amb 76 treballadores i treballadors al 2022 i va reduint plantilla.

- - - - - - -

 

CCOO convoca movilizaciones en calzados Marlo's para exigir las responsabilidades laborales y empresariales de sus propietarios

Concentració divendres 10 de març davant la botiga de calçats Marlo’s, carrer Mar 48 de Badalona a les 13 hores

Concentración viernes 10 de marzo frente a la tienda de calzados Marlo's, calle Mar 48 de Badalona a las 13 horas


Constituïda la comissió negociadora del Conveni de Mediació d´Assegurances Privades

Amb data 1 de març ha quedat constituïda la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades on CCOO és el sindicat majoritari del sector.

- - - - - -

Constituida la comisión negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados

Con fecha 1 de marzo ha quedado constituida la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados donde CCOO es el sindicato mayoritario del Sector.


Després de la signatura del PREACORD, CCOO continua treballant per un redactat consistent del conveni

Tal com vam comentar en l'anterior comunicat del passat 4 de gener, després de la signatura del preacord que assentava les bases per al nou Conveni de Consultoria, faltava arribar a un consens en el redactat abans de la signatura definitiva.

- - - - - -

Tras la firma del PREACUERDO, CCOO continúa trabajando por un redactado del Convenio de Consultoría consistente

Tal y como comentamos en el anterior comunicado, el pasado 4 de enero, tras la firma del preacuerdo que sentaba las bases para el nuevo Convenio de Consultoría, quedaba llegar a consenso en el redactado, antes de la firma definitiva.


A Barcelona, concentració davant edifici de Primark de Plaça Catalunya, 23.

CCOO es mobilitza a Primark

Demà, 1 de març, davant l'immobilisme i falta de voluntat negociadora de l'empresa, la plantilla de Primark es mobilitzarà de 12:00 a 13:00 a múltiples botigues arreu de l’estat.

- - - - - -

CCOO se moviliza en Primark

Mañana, 1 de marzo, ante el inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa,  la plantilla de Primark se va a movilizar de 12:00 a 13:00 en múltiples tiendas de toda la geografía española


2a reunió de la Negociació del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito

A la primera reunió d'ahir, 22 de febrer, de la mesa negociadora del Conveni Col·lectiu d'Establiments Financers de Crèdit, la part social vam acordar una redistribució de la representativitat on CCOO manté una majoria al sector, a nivell estatal, amb 9 Titulars a la taula.

- - - - - - -

En la primera reunión de ayer, 22 de febrero, de la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito, la parte social acordamos una redistribución de la representatividad donde CCOO mantiene una mayoría en el sector, a nivel estatal, con 9 Titulares en la mesa.