Després de la signatura del PREACORD, CCOO continua treballant per un redactat consistent del conveni

Tal com vam comentar en l'anterior comunicat del passat 4 de gener, després de la signatura del preacord que assentava les bases per al nou Conveni de Consultoria, faltava arribar a un consens en el redactat abans de la signatura definitiva.

- - - - - -

Tras la firma del PREACUERDO, CCOO continúa trabajando por un redactado del Convenio de Consultoría consistente

Tal y como comentamos en el anterior comunicado, el pasado 4 de enero, tras la firma del preacuerdo que sentaba las bases para el nuevo Convenio de Consultoría, quedaba llegar a consenso en el redactado, antes de la firma definitiva.


A Barcelona, concentració davant edifici de Primark de Plaça Catalunya, 23.

CCOO es mobilitza a Primark

Demà, 1 de març, davant l'immobilisme i falta de voluntat negociadora de l'empresa, la plantilla de Primark es mobilitzarà de 12:00 a 13:00 a múltiples botigues arreu de l’estat.

- - - - - -

CCOO se moviliza en Primark

Mañana, 1 de marzo, ante el inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa,  la plantilla de Primark se va a movilizar de 12:00 a 13:00 en múltiples tiendas de toda la geografía española


2a reunió de la Negociació del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito

A la primera reunió d'ahir, 22 de febrer, de la mesa negociadora del Conveni Col·lectiu d'Establiments Financers de Crèdit, la part social vam acordar una redistribució de la representativitat on CCOO manté una majoria al sector, a nivell estatal, amb 9 Titulars a la taula.

- - - - - - -

En la primera reunión de ayer, 22 de febrero, de la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito, la parte social acordamos una redistribución de la representatividad donde CCOO mantiene una mayoría en el sector, a nivel estatal, con 9 Titulares en la mesa.


Novetats seguretat social 2023


CCOO Serveis de Catalunya presentem les nostres propostes a l´Avantprojecte de llei que regularà el règim jurídic de les ITV

Des de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya hem presentat una sèrie de mesures que entenem que s’han de tenir en conte en la redacció de l’Avantprojecte de llei que regularà el règim jurídic aplicable a la prestació del servei de d’ITV.

Un cop coneguda la proposta de llei tornarem a fer propostes, aquest cop més concretes, per tal de defensar el sector, els drets i les condicions de feina de les persones treballadores.


CONVENI DE DROGUERIES I PERFUMERIES ESTATAL  21/02/23

Conveni de Perfumeries i Drogueries: tímid i insuficient avenç de la Patronal

Com sabeu estem immersos en plena negociació del Conveni minorista estatal de Perfumeries i Drogueries.

- - - - -

Convenio de Perfumerías y Droguerías: Tímido e insuficiente avance de la Patronal

Como sabéis estamos inmersos en plena negociación del Convenio minorista estatal de Perfumerías y Droguerías.