III CONVENI COL.LECTIU SUPERMERCATS DE CATALUNYA

CCOO considera que la patronal ha de sortir de la seva posició immobilista

El dia 30 de novembre de 2020, va tenir lloc una reunió per a la negociació de conveni. CCOO, per tal de apropar posicions entre les parts, manifestem que, respecte a l’increment salarial, estaríem disposats a entrar a negociar una part fixa i una altra variable.

- - - - - - -

CCOO considera que la patronal tiene que salir de su posición inmovilista

El día 30 de noviembre de 2020, tuvo lugar una reunión para la negociación del convenio. CCOO, en aras a acercar posiciones entre las partes, manifestamos que, respecto al incremento salarial, estaríamos dispuestos a entrar a negociar una parte fija y otra variable.


III CONVENI COL?LECTIU SUPERMERCATS DE CATALUNYA

CCOO considera insuficient la proposta de la patronal de Supermercats de Catalunya per al conveni col.lectiu

essencial esencial supermercados supermercats conveni convenio negociación negociació salari salario

El dia 25 de novembre de 2020, va tenir lloc una reunió per a la negociació el conveni amb l'objectiu d'intentar apropar posicions entre les parts, ja que en les reunions anteriors s'ha evidenciat un gran distanciament.


#25N #ToleranciaCero #25NViolenciaS #VivasLibresUnidas #ToleranciaZero #25NViolències #VivesLliuresUnides
#25N  #ToleranciaCero  #25NViolenciaS  #VivasLibresUnidas #ToleranciaZero  #25NViolències #VivesLliuresUnides

Ni un pas enrere en la lluita contra les violències masclistes

La lluita contra les violències masclistes és un compromís en el qual actuem cada dia.  Donar visibilitat a les causes, el nostre interès per acabar amb les desigualtats de gènere, exigir que s'afronti socialment i es dediquin els recursos necessaris, són elements que estan presents permanentment en la nostra activitat sindical.

- - - - - - 

Ni un paso atrás en la lucha contra las violencias machistas

La lucha contra las violencias machistas es un compromiso en el que actuamos cada día. Dar visibilidad a las causas, nuestro empeño en acabar con las desigualdades de género, exigir que se afronte socialmente y se dediquen los recursos necesarios, son elementos que están presentes permanentemente en nuestra actividad sindical.


CCOO exigeix garanties per a les plantilles a BBVA i al Banc Sabadell

BBVA Banc Sabadell fusió fusión  bancaria

Davant l'anunci de converses entre BBVA i Banc Sabadell en relació amb una potencial operació de fusió, les seccions sindicals de CCOO d'ambdues Entitats hem transmès a les dues direccions que, de dur a terme aquesta operació corporativa, es faci amb totes les garanties per a la plantilla.

-----

CCOO exige garantías para las plantillas a BBVA y al Banco Sabadell

Ante el anuncio de conversaciones entre BBVA y Banco Sabadell en relación con una potencial operación de fusión, las secciones sindicales de CCOO de ambas Entidades hemos transmitido a las dos Direcciones que, de llevarse a cabo esta operación corporativa, se haga con todas las garantías para la plantilla.


ACORD ASSOLIT a CLAREL Catalunya, MÉS DIES DE VACANCES EN 2021

Acord jornada a Clarel

Davant la denúncia que des de CCOO varem interposar a l'empresa per incomplir el conveni en els excessos dels calendaris laborals 2017, 2018, 2019 i 2020 davant la Inspecció de Treball.


Demà dilluns es celebrarà la primera reunió amb els sindicats per abordar la reestructuració de la plantilla a Banc Sabadell

Banc Sabadell vol retallar 2.000 llocs de treball a Espanya, CCOO exigim mesures voluntàries i un pla de viabilitat

Davant l'anunci de Banc Sabadell de voler retallar 2.000 llocs de treball a Espanya, CCOO exigirem a la reunió de demà mesures voluntàries i no traumàtiques a més d'un pla de viabilitat i seguretat per a la resta de la plantilla