Orientacions perquè les empreses facilitin la feina a distància a les persones treballadores

CCOO de Catalunya presenta una guia sindical per a la regulació del teletreball

La crisi de la COVID-19 ha situat el treball a distància i el teletreball com una mesura preferent per mantenir una part important de l’activitat, evitar altres mesures de flexibilitat interna i ERTOs i, sobretot, evitar contagis. La seva utilització durant el període de confinament ha afectat a més del 30% de les persones treballadores, molt per sobre de les dades del 2019, quan no superava el 5%.


CCOO exigeix garanties sanitàries i laborals en la reobertura de l´hostaleria

CCOO de Serveis ha iniciat una campanya de difusió i recollida d'informació sobre la desescalada al sector d'Hostaleria per comprovar que les empreses que es van comprometre a aplicar les Guies Sanitàries del Ministeri compleixin amb la seva comesa i garanteixin la participació dels Comitès d'Empresa en la reobertura dels establiments del sector.


CCOO Serveis presenta, en roda de premsa, 40 propostes per a un sector comerç sostenible i una transició digital justa

CCOO Servicios presenta, en rueda de prensa, 40 propuestas para un sector comercio sostenible y una transición digital justa

Las medidas de confinamiento y paralización de la actividad comercial, derivadas de la gestión de la crisis sanitaria COVID19, han provocado grandes perturbaciones en el comercio a nivel mundial.


TELETREBALL Diferents escenaris Les mateixes garanties

1- El teletreball ha de tenir caràcter voluntari i ser reversible  https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/Teletreball1.pdf

2- La persona que teletreballa ha de tenir les mateixes garanties laborals i d'ocupació que si exercís la seva tasca de manera presencial https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/Teletreball2.pdf

Document origen d'aquesta campanya:

>> Teletrabajo, ha venido para quedarse. Desconexión digital.

Líneas de actuación ante el más que posible incremento de esta modalidad de trabajo y sus posibles cambios en la organización del trabajo. Criterios para abordar la negociación de acuerdos sobre teletrabajo y desconexión digital.


LIDL reconeix l'esforç de la seva plantilla - LIDL reconoce el esfuerzo de su plantilla

VAGA HUELGA ACUERDO ACORD

Després de la vaga convocada per CCOO arribem a un acord amb la direcció de LIDL per reforçar mesures preventives i per compensar la plantilla.

Tras la huelga convocada por CCOO llegamos a un acuerdo con la dirección de LIDL para reforzar medidas preventivas y para compensar la plantilla.


COL?LECTIVITATS ? RESTAURACIÓ COL?LECTIVA

Reunió de CCOO amb la Generalitat pel reconeixement de la gratificació extraordinaria per la restauració col·lectiva (01/07/20)

LA #COVID19 NO DISCRIMINA PER FEINES

El personal de la restauració col·lectiva també som essencial!

PEL RECONEIXEMENT DE TOTS ELS TREBALLS ESSENCIALS!

POR EL RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS TRABAJOS ESENCIALES!