CCOO valorem l'acord positivament.

Publicat el Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona, per als anys 2023 2025


El conveni, que vam signar al juliol d’aquest any, ha estat publicat al BOP de Girona i trasllada l'increment i la revisió salarial recollida a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva i millorem drets per a la conciliació de la vida laboral i familiar.


El conveni, que vam signar al juliol d’aquest any, ha estat publicat al BOP de Girona i trasllada l'increment i la revisió salarial recollida a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva i millorem drets per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

En definitiva, un nou conveni col•lectiu que ens permet continuar avançant en la millora de les condicions de treball i drets de les persones treballadores.