Comunicats per províncies

Comunicats de les taules salarials 2024 del Convenio de Restauración colectiva


Compartim comunicat de les taules salarials 2024 per província (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva. El conveni va ser publicat el dimecres 14 de desembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) amb el codi de conveni: 99100165012016.


Compartimos comunicado de las mesas salariales 2024 por provincia (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva.
El convenio fue publicado el miércoles 14 de diciembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) con el código de convenio: 99100165012016.


Compartim comunicat de les taules salarials 2024 per província (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva. El conveni va ser publicat el dimecres 14 de desembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) amb el codi de conveni: 99100165012016.


Compartimos comunicado de las mesas salariales 2024 por provincia (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva.
El convenio fue publicado el miércoles 14 de diciembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) con el código de convenio: 99100165012016.