Any 2008

III Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya

El III Conveni per tot l'any 2008.Any 2007

II Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya

Amb el II Convenio queda regulada una base forta, a més deixa oberta la negociació per avançar en noves millores.Signat el 2n Conveni d’Hostesses i Promotores de Venda de Catalunya (2006-2008)

2n Conveni Hostesses 2006-2008Convenio Colectivo de trabajo de mayoristas y minoristas de juguetes y cochecitos de niño de Barcelona


Anys 2005 - 2006

I Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya

"...podem valorar que aquest primer conveni regula una base prou sòlida, i que obre noves expectatives de negociació com per avançar en noves millores." Introducció al Conveni - pàg.3


III Conveni de Telemarquèting

Nota de l'editor: Aquest text és la traducció literal del text original signat per la Mesa negociadora i no té la certificació necessària per poder ser utilitzada com a prova documental en possibles procediments legals.


Anys 2004-2007 (Publicat al BOE 22-11-04)

Conveni Col·lectiu Oficines y Despatxos Catalunya 2004-2007

HI HA NOU CONVENI 2008-2011
El present conveni és d'aplicació als treballadors que desenvolupin les relacions de treball en les empreses l'activitat principal de les quals sigui la d'oficines i despatxos i serveis de tipus administratiu en general, i no tinguin conveni d'aplicació propi.


Per a Catalunya 2004-2005

IV Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya d'Empreses de Treball Temporal

El present Conveni Col·lectiu regula les relacions de treball entre les Empreses de Treball Temporal i el seu personal depenent, en l’àmbit de Catalunya, tant si executa les seves funcions de forma directa a l’empresa de treball temporal com si els presta a una empresa usuària.


Conveni Col·lectiu de Banca 2003 2004

El present Conveni Col·lectiu regula i serà d'aplicació obligatòria a les relacions laborals entre les Empreses bancàries i el personal amb vinculació laboral efectiva en les mateixes en 1.1.2003 o que ingressi amb posterioritat.


Anys 2000 - 2003

Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya

(No Vigente, signat nou Conveni )