3r Conveni Col·lectiu per a les Empreses d’Hostesses i Promotores de Venda de Catalunya

Aquest 3r Conveni que té una vigència del 2009 al 2011 va ser signat el passat 7 de juliol per l’Associació Catalana d’Empreses d’Hostesses i Promotor/es de Vendes i PIMEC, per part de la patronal, i COMFIA-CCOO i UGT per la part social.


Publicat en el BOE el XVI Conveni de les TIC

El XVI Conveni Col·lectiu de les TIC ha estat publicat en el BOE el dia 04-04-2009, pel que des d'aquest moment ha entrat en vigor


Anys 2008-2011 (Publicat al DOGC 20-02-09)

Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos Catalunya 2008-2011Any 2008

III Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya

El III Conveni per tot l'any 2008.Any 2007

II Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya

Amb el II Convenio queda regulada una base forta, a més deixa oberta la negociació per avançar en noves millores.Signat el 2n Conveni d’Hostesses i Promotores de Venda de Catalunya (2006-2008)

2n Conveni Hostesses 2006-2008Convenio Colectivo de trabajo de mayoristas y minoristas de juguetes y cochecitos de niño de Barcelona


Anys 2005 - 2006

I Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya

"...podem valorar que aquest primer conveni regula una base prou sòlida, i que obre noves expectatives de negociació com per avançar en noves millores." Introducció al Conveni - pàg.3


III Conveni de Telemarquèting

Nota de l'editor: Aquest text és la traducció literal del text original signat per la Mesa negociadora i no té la certificació necessària per poder ser utilitzada com a prova documental en possibles procediments legals.


Anys 2004-2007 (Publicat al BOE 22-11-04)

Conveni Col·lectiu Oficines y Despatxos Catalunya 2004-2007

HI HA NOU CONVENI 2008-2011
El present conveni és d'aplicació als treballadors que desenvolupin les relacions de treball en les empreses l'activitat principal de les quals sigui la d'oficines i despatxos i serveis de tipus administratiu en general, i no tinguin conveni d'aplicació propi.