Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de cansaladers, xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de


XIII Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya


Conveni ITV Catalunya - 2016-2018


Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç Tèxtil, de la província de Tarragona,


Negociació col.lectiva

REGISTRE DE LA JORNADA: L'AEB I LA CECA RESPONEN A LES NOSTRES PROPOSTES

Aquest dimecres, 22 de febrer, s'han tornat a reunir -per separat- les meses dels Convenis de Banca i Estalvi, per tractar sobre el registre de la jornada. L'AEB i la CECA han valorat les propostes presentades per CCOO i d'altres sindicats en els següents termes:


Ja tenim Conveni de Comerç del Metall de Barcelona! (2016-2017)


Convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Catalunya

distribucion aimentacion

Las partes firmantes coincidieron en la conveniencia social y necesidad de reordenar el sector con la firma del I acuerdo marco de mayoristas de Catalunya. Para lo cual suscribieron en fecha 27 de noviembre de 2015 el primer acuerdo marco para el sector en Catalunya, que lo fue al amparo del artículo 83.2 del ET. Y publicada el 24 de febrero de 2016, a lA resolución TSF/384/2016 de fecha 15 de febrero del Departament de Treball y Afers Socials y Familias y el texto del meritado acuerdo marco. (Código de convenio núm. 79100145012016


Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei ...

Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m2, xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries i llegums cuites de la província de Barcelona per als anys 2016- 2019


Conveni Tèxtil Barcelona (2016-2018)