Any 2007

II Conveni Col路lectiu Notaries de Catalunya

Amb el II Convenio queda regulada una base forta, a m茅s deixa oberta la negociaci贸 per avan莽ar en noves millores.Signat el 2n Conveni d聮Hostesses i Promotores de Venda de Catalunya (2006-2008)

2n Conveni Hostesses 2006-2008Anys 2005 - 2006

I Conveni Col路lectiu Notaries de Catalunya

"...podem valorar que aquest primer conveni regula una base prou s貌lida, i que obre noves expectatives de negociaci贸 com per avan莽ar en noves millores." Introducci贸 al Conveni - p脿g.3


III Conveni de Telemarqu猫ting

Nota de l'editor: Aquest text 茅s la traducci贸 literal del text original signat per la Mesa negociadora i no t茅 la certificaci贸 necess脿ria per poder ser utilitzada com a prova documental en possibles procediments legals.


Anys 2004-2007 (Publicat al BOE 22-11-04)

Conveni Col路lectiu Oficines y Despatxos Catalunya 2004-2007

HI HA NOU CONVENI 2008-2011
El present conveni 茅s d'aplicaci贸 als treballadors que desenvolupin les relacions de treball en les empreses l'activitat principal de les quals sigui la d'oficines i despatxos i serveis de tipus administratiu en general, i no tinguin conveni d'aplicaci贸 propi.


Per a Catalunya 2004-2005

IV Conveni Col路lectiu Auton貌mic de Catalunya d'Empreses de Treball Temporal

El present Conveni Col路lectiu regula les relacions de treball entre les Empreses de Treball Temporal i el seu personal depenent, en l聮脿mbit de Catalunya, tant si executa les seves funcions de forma directa a l聮empresa de treball temporal com si els presta a una empresa usu脿ria.


Conveni Col路lectiu de Banca 2003 2004

El present Conveni Col路lectiu regula i ser脿 d'aplicaci贸 obligat貌ria a les relacions laborals entre les Empreses banc脿ries i el personal amb vinculaci贸 laboral efectiva en les mateixes en 1.1.2003 o que ingressi amb posterioritat.


Anys 2000 - 2003

Conveni Col路lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya

(No Vigente, signat nou Conveni )


1999-2002

Conveni Col路lectiu Banca

El present Conveni Col路lectiu regula i ser脿 d'aplicaci贸 obligat貌ria a les relacions laborals entre les Empreses banc脿ries, les C脿meres de Compensaci贸 Banc脿ria i quantes empreses usin la denominaci贸 de Banc sent la seva activitat la d'empresa banc脿ria, i el personal amb vinculaci贸 laboral efectiva en les mateixes en 1.1.99 o que ingressi amb posterioritat.