Conveni col·lectiu del sector del comerç al detall d'òptiques de les comarques de Lleida per als anys 2019 i 2020