Reunió Comissió de Seguiment Reestruturació Unnim

Integració Unnim - BBVA Estatal

Reunió Comissió de Seguiment Reestruturació Unnim


Ahir 9 d'octubre es va celebrar la Reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord Laboral, a la que se'ns ha informat del resultat de l’última publicació de les 43 vacants ofertades el passat 27 de setembre.pdf
print
pmail

S'han cobert 14 places per petició voluntària i les altres 29 restants han estat adjudicades de forma forçosa , tenint en compte els criteris recollits en el procediment de recol·locacions, que establia que en cas de vacant deserta s'assignaria a aquella persona, que, complint els requisits, tingués menor antiguitat a l'empresa.

En quant al criteri d'assignació dels llocs no coberts, s'ha realitzat tenint en compte la data inicial de publicació , assignant en primer lloc, la més antiga.

El treballador o treballadora a la que se li ha adjudicat la plaça, disposa de 7 dies per rebutjar expressament el trasllat forçós, que donaria lloc a  l'extinció de la relació laboral amb la indemnització corresponent, segons Acord de Reestructuració de 24.10.2012.

L'ocupació de la plaça haurà de fer-se en un termini de 30 dies, a partir de la data de comunicació amb les compensacions econòmiques previstes. En cas d'IT, baixa maternal, etc. s'incorporarà al seu lloc de treball a la finalització d'aquesta situació.

No hi haurà més publicacions de vacants ERO. A partir d'ara, el Banc utilitzarà el sistema de " Apúntate bolsa", per a oferir noves places, i en cas de ser concedida la petició, aquesta persona quedaria fora de l'ERO.

Des de CCOO lamentem que no s'hagin tingut en compte les solucions alternatives que hem plantejat per a reduir al màxim els trasllats forçosos, com és l'ajornament de la decisió de recol·locacions fins a la formalització de les prejubilacions previstes, tenint en compte que així es compelixen els objectius exigits per Brussel·les al procés de reestructuració .

Comprenent la dificultat que suposa un trasllat, ens posem a disposició dels companys i companyes afectades, per a aclarir tots els dubtes i atendre'ls en tot el que sigui necessari.

10 d'octubre de 2013

llegir Comunicat en pdfAlgunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY