Normativa - BBVA Catalunya

Complir la normativa evita les sancions


Davant la integració d’oficines d’Unnim amb una tipologia diferent a les de BBVA, i preveient el desconeixement d'algunes de les mesures de seguretat obligatòries, creiem convenient recordar a totes les persones relacionades amb el treball de caixa que és responsabilitat seva que es compleixin les mesures de seguretat del banc, prevista per ddificultar els atracaments i furts. Per altra banda, la policia ja ha realitzat i segueix realitzant isites a sucursals del BBVA i ja hi ha hagut sancions per incompliment de normativa. Veure Norma 94.30.001.

QUÈ DIU LA NORMATIVA?

  • Que en horari d’atenció al públic:
  • Mai ha d’haver-hi efectiu a la vista. 
  • El submostrador, dispensador, recicladors, caixers automàtics, caixa  forta i cambra cuirassada han d’estar sempre tancats amb clau i amb el retard activat. 
  • La càrrega i descàrrega dels autoserveis no es pot efectuar en aquest horari. 
  • No es pot abandonar el lloc de caixa sense que un altre company o companya el controlin. 
  • No es pot activar el retard dels elements de seguretat mentre hi hagi clientela a l’oficina. 
  • Es mantindrà especial atenció al moviment de entrega-recollida d’efectiu a la empresa de transport de fons. El diner sempre ha d’estar als llocs habilitats a l’efecte, mai en un armari, calaix, etc. 
  • S’han de custodiar els caixetins de diners de l’autoservei quan estiguin fent una reparació. 

Malgrat la dificultat certa de combinar aquesta normativa amb el dia a dia de les oficines, el seu incompliment pot suposar sanció al banc i, per part de l’empleat o empleada, la determinació de responsabilitats via expedient disciplinari. Les exigències comercials han de subordinar-se al compliment de la normativa. 

Aprofitem per recordar que està totalment prohibit cedir la password del banc o fer-ne ús de la d’un company o companya, com han advertit reiteradament des de Recursos Humans. Si algú rep pressió per fer-ho, que demani les instruccions per escrit i es posi en contacte amb els delegats o delegades de CCOO, o amb bbvacat@comfia.ccoo.es. 

Seguim treballant, seguirem informant.

Juliol 2013Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY