Salut Laboral - BBVA Catalunya

Protegir la Salut de les dones embarassades i de les mares lactants, també a la feina


La normativa legal estableix diverses mesures d’especial protecció de la salut de les dones embarassades i de les que han donat a llum recentment i estan lactant, considerant que, degut als canvis biològics produits durant aquests períodes, constitueixen un grup de treballadores especialment vulnerable a alguns dels riscos laborals que poden existir als seus llocs de treball.


Si no són eliminats, aquests riscos podrien perjudicar la salut tant de les dones com de les criatures que han de nèixer i les recent nascudes.

Certes condicions de treball, com la fatiga o l’estrés, dissortadament molt habituals al nostre banc, poden reduir o fins i tot interrompre la capacitat d’alletar per part de les mares. Per altra banda, l’exposició de les mares a agents contaminants (tòxics, radiacions, utilització abusiva de la telefonia mòbil, etc.) pot posar en perill la salut dels nadons lactants.

Per això, les lleis estableixen mecanismes per evitar aquests riscos.

Cal, en primer lloc, comunicar a l’empresa l’estat de gestació o lactància natural de la treballadora, cosa que es pot fer directament a l’empresa o a través dels delegats o delegades de prevenció. Animem totes les companyes que es trobin en aquesta situació a comunicar-ho, per tal que es faci l’obligatòria avaluació del seu lloc de treball. I a la resta de companys i companyes també us animem a estimular l’exercici d’aquest dret i a donar suport a les mesures que calgui adoptar.

Un cop feta l’avaluació, és obligació de l’empresa eliminar els riscos que s’hagin identificat. Per tal de protegir l’ecosistema que, durant l’embaràs i lactància, formen mare i criatura, cal garantir un entorn laboral saludable tant ens els aspectes físics com psicosocials.

No dubteu en posar-vos en contacte amb la nostra Secció Sindical o amb els nostres delegats i delgades per a qualsevol consulta.

Seguim treballant, seguirem informant.

Barcelona, 27 de Juny de 2011

Llegir el Comunicat en pdfAlgunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY