SALUT LABORAL - BBVA CATALUNYA

Riscos psicosocials: Per una feina més saludable


És conegut que el risc per a la salut més habitual entre les persones que treballem a banca és el derivat de factors psicosocials. Dissortadament, aquest risc es converteix amb freqüència en patologies com l’estrès, l’ansietat o la depressió. Moltes de les baixes laborals que es produeixen al BBVA són causades per aquestes patologies. En molts altres casos, les persones afectades continuen la seva activitat professional, però requerint teràpies farmacològiques o d’altra mena.


Fa uns anys, semblava que l’empresa estava disposada a acceptar una avaluació seriosa dels riscos psicosocials, pas previ imprescindible per a establir les mesures de prevenció oportunes. Per les raons que siguin (la necessitat d’ampliar el personal i els recursos dels Serveis de Prevenció del banc; la convicció que s’evidenciaria una relació entre les malalties i l’organització del treball,…), el banc va fer marxa enrere. No es fan avaluacions de riscos psicosocials, o es fan a un ínfim número d’oficines i amb un mètode no acceptat per cap administració amb competències sobre aquest tema.

Aquesta actitud va provocar que CCOO presentéssim denúncies a diverses Inspeccions de Treball. En el cas de Barcelona, la Inspecció ja va dictaminar que, per acord entre CCOO i el BBVA, s’havia de triar una mostra de 10 oficines per a procedir a l’avaluació de riscos psicosocials, amb un dels mètodes acceptats pel Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat.

El banc ha incomplert aquesta resolució, que havia dit que acceptava. La Inspecció de Treball, davant la nostra denúncia d’aquest incompliment, ha reaccionat amb contundència, via resolució emesa el 9 de març.

Per una banda, reitera l’anterior requeriment d’avaluar els riscos psicocials a una mostra inicial de 10 oficines i amb un dels dos mètodes homologats per la Generalitat. Per d’altra, aborda en els següents termes aquesta actitud del BBVA contrària a la legalitat (i al propi Codi de Conducta del banc):

“La empresa se niega a cumplir el requerimiento no sólo después de la comunicación por escrito, sino también en presencia del inspector actuante”.

“Los hechos referidos constituyen infracción consistente en que el empresario había incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales al no realizar la evaluación de riesgos psicosociales a que estaba obligado y, además, se había comprometido con los delegados de prevención”.

“Por lo anterior, se ha procedido a practicar acta de infracción contra la empresa BBVA, por incumplimiento a lo dispuesto en los artículos….”

L’objectiu de CCOO no és que multin al banc. L’objectiu és que el banc accepti avaluar els riscos psicosocials, que es detectin i s’adoptin les mesures preventives oportunes, i que el resultat sigui treballar en una empresa més saludable .

Sembla, però, que el respecte a la legalitat i la valoració de la pròpia plantilla es queden en proclames al paper quan poden suposar un increment de costos. És lamentable. Caldrà que el banc vagi acumulant costos, per sancions econòmiques de la Inspecció de Treball, per a que entri en raó?

Podeu tenir la seguretat, i el banc també l’ha de tenir, que CCOO no deixarem de treballar per a fer del BBVA una empresa més segura i saludable, i voldríem fer-ho per la via de l’acord. Només l’entestament del banc i la seva insòlita actitud d’incompliment i menyspreu de la legalitat ens han forçat a la presentació de les denúncies.

CCOO aportem solucions, millorem els teus drets

 

Catalunya, 15 de març de 2011

Llegir el Comunicat en pdfAlgunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY