SALUT LABORAL - BBVA CATALUNYA

CCOO obté a Reus el segon requeriment favorable


Uns mesos enrere, vam detectar a l’oficina de Reus Pl. Prim, unes anomalies per insuficiència d’espai en els taulells de caixa que podien afectar la salut dels qui hi treballaven. Un cop comprovat que no complien les estipulacions previstes, vam sol·licitar al Banc que els substituís per uns d’homologats .


Després d’esperar durant uns mesos i no obtenir cap resposta, CCOO vam decidir denunciar-ho a la Inspecció de Treball perquè obligués al Banc a complir la normativa de Riscos Laborals.

El resultat d’aquesta denuncia ha estat el reconeixement de la Inspecció de Treball a les nostres tesis, requerint al Banc en data 19.04.2010, a esmenar les deficiències detectades en un termini de dos mesos. Sancionant-lo també econòmicament per l’incompliment de la normativa vigent.

Aquesta no és la primera vegada que CCOO a Tarragona obtenim resolucions favorables a denúncies per aquesta qüestió. Fa uns mesos, la Inspecció de Treball ja va obligar al BBVA a canviar els llocs de caixa a l’oficina de Reus, Pintor Fortuny.

Així doncs, celebrem que en un termini curt de temps, als nostres companys i companyes del servei de caixa de l’oficina 5400, se’ls haurà acabat haver de patir les disfuncions posturals que provoquen alteracions musculars i esquelètiques i que els fan treballar en pèssimes condicions, però no podem deixar de lamentar la manca de sensibilitat que demostra darrerament la nostra Empresa pel que respecte a la salut laboral de la plantilla i que ens obliga a recórrer a l’autoritat laboral, per qüestions que fàcilment es podrien resoldre per altres vies, evitant així situacions desagradables i costos innecessaris.

CCOO seguirem vetllant per que es respectin les necessàries condicions de treball de la plantilla i no dubtarem  en acudir als organismes sancionadors corresponents, sempre que resulti necessari.

COMISSIONS OBRERES fa per tu.             

                                                                         Maig 2010

Llegir el Comunicat en pdf


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY