L'Administració SI que ho veuen clar - Catalunya

El sistema "Nacar" incompleix la normativa


Ja tenim el primer dels tres informes tècnics que CCOO havíem demanat a l’Administració per tal de que ens confirmessin si el nou sistema anomenat NACAR incomplia els mínims establerts.


pdf
print
pmail

I efectivament ens ho han confirmat.. El Gabinet de Condicions de Treball, Seguretat i Higiene del ISSLA ha emès un dictamen, a partir de la inspecció de tres oficines diferents del Banc, pel qual determina que, a la distancia en la que els usuaris del BBVA utilitzem normalment els monitors, els caràcters han de tenir una altura mínima de 3 mm. I en el sistema NÁCAR han comprovat que hi han tasques d'introducció de dades que arriben a emprar caràcters, en minúscules, d'una altura de 1,3 mm. Es a dir, menys del 50% del tamany requerit.

Es conclou igualment que la distancia visual es "excessiva i inapropiada" , el que provoca fatiga visual de l'usuari, i fins i tot han advertit que les cadires dels empleats que utilitzen Pantalles de Visualització de Dades també son incorrectes.

Lamentem la poca sensibilitat demostrada per part de l'Empresa en un tema com aquest, que te incidència sobre la salut dels treballadors i treballadores, i que d'altra banda, es perfectament soluble des d'un punt de vista tècnic i fins i tot econòmic.

En qualsevol cas, mantenim el compromís adquirit fa uns dies amb la Inspecció de Treball de Barcelona, en el sentit de concedir fins el proper dia 6 de Juliol, com a termini màxim per tal de que el Banc modifiqui totes les aplicacions que comporten majors dificultats de visió.

En aquest sentit, et recordem que si no ho has fet encara, ens facis arribar el detall d'aquelles aplicacions i transaccions que tu utilitzes habitualment i que consideris han de millorar-se.

Seguim treballant, seguirem informant

15 de Juny de 2004

...."............................................
FUNCIÓ (1)
TRANSACCIÓ O APLICACIÓ (2)
DEFECTES OBSERVATS (3)
Enviar a: BBVA Of. 4532 a l'atenció de Francisco Parrilla

(1)Gestor Comercial, Director, etc..
(2) Número de transacció o nom de l'aplicació que presenta dificultats
(3) Breu descripció de les deficiències observades (lletres molt petites, lentitud de resposta, contrastes inconvenients, etc..)

Veure Comunicat en pdf


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY