Autovaloració 2004

No participis en la teva autocondemna


Com cada any el BBVA ha penjat a e-spacio el formulari per tal de que tota la plantilla s’autovalori. Com cada any, CC OO volem recordar algunes consideracions importants en relació a aquesta qüestió:


pdf
print
pmail

 L’autovaloració és absolutament voluntària. Per tant, qualsevol pressió, amenaça o subtil suggeriment sobre les terribles conseqüències que comporta no fer-la, son iniciatives personals que han d’ésser immediatament denunciades.

 El Banc ja adverteix que les respostes “pueden ser revisadas por tu responsable”. Quin sentit té una AUTOvaloració que desprès ha de passar la censura del cap directe? Que li preguntin directament a ell, doncs Aquest procés d’avaluació, al igual que la resta a les que ens sotmet regularment el BBVA, no contempla la possibilitat de formular comentaris ni observacions. La millor manera, doncs, de mostrar la nostra disconformitat, parcial o total al qüestionari, es no responent.

 Volem alertar del perill que suposa contestar amb puntuacions baixes, però fer-ho amb respostes altes també comporta un risc important. En el primer cas, és un reconeixement directe de les nostres deficiències, que en un futur (trasllats, acomiadaments...) pot ésser utilitzat pel Banc en contra nostra. “Però si vostè mateix reconeix que no està preparat per desenvolupar aquest lloc de treball...”
En el cas de contestar amb nivells de “experto”, el Banc considerarà que els nostres resultats son sempre insuficients “No deia vostè que era un crack en els productes de pasiu de negocis...”
Recordem que en algunes de les cartes que el Banc està enviant als “desajustats” , hi fa constar: “Según nos informa la Dirección de su Oficina, los resultados a Marzo 2004 tampoco son muy buenos, a pesar de indicarnos que tiene Vd capacidad para conseguirlo”.

L’opció “Ns” tampoc es aconsellable perquè implicaria reconèixer que no sabem si en sabem.
No ens deixem enredar. No participem voluntàriament en una acció que és pot utilitzar en contra nostre.

Seguim treballant. Seguirem informant.

Veure en format pdf (156 kb)


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY