La prolongació de jornada: ja t'has posat límits?

Jornada - BBVA Catalunya

La prolongació de jornada: ja t'has posat límits?


La campanya sobre les prolongacions de jornada que, al llarg dels darrers mesos, hem desenvolupat CCOO del BBVA tenia dos objectius: per una banda,  posar de manifest els perjudicis que aquesta xacra provoca en les pròpies treballadores i treballadors afectats i per l'altra, hem volgut recordar que aquest és un mal que té remei. Que una conducta assertiva, solidària i professional no només millora la nostra vida, fent-nos assolir un objectiu tan elemental com és tenir un treball saludable.


pdf
print
pmail

Per una banda, posar de manifest els perjudicis que aquesta xacra provoca en les pròpies treballadores i treballadors afectats: estrès i ansietat, dificultats per conciliar la vida laboral amb la personal i familiar,  menysvaloració econòmica i professional de la nostra feina, patiment resignat davant la manca de plantilla i les deficiències informàtiques i organitzatives,... També els perjudicis que provoca per al conjunt d?una societat on més d?un 50% dels joves estan a l?atur, on s?esgrimeix la manca d?ingressos fiscals com a motiu per a retallar serveis socials bàsics i on es volen empitjorar les pensions, adduint una suposada manca de recursos de la Seguretat Social.

Per altra banda, hem volgut recordar que aquest és un mal que té remei. Que una conducta assertiva, solidària i professional no només millora la nostra vida, fent-nos assolir un objectiu tan elemental com és tenir un treball saludable. També és beneficiós per a la societat i per a la pròpia empresa. Sí, per al banc també: no és més eficient un banc on no calguin les prolongacions? no és més responsable un banc que no defraudi a la Seguretat Social ni a la Hisenda pública amb hores extres il·legals? no és ?millor lloc per a treballar? un banc on tant empresa com treballadors compleixen els respectius drets i deures, començant per la jornada?

Sí, és possible un BBVA sense prolongacions de jornada il·legals i sistemàtiques.

Som perfectament conscients dels motius que generen les prolongacions, perquè els vivim cada dia, però també sabem que un petit pas, complir amb la pròpia jornada, té un gran efecte. La complicitat entre companys i companyes, a cada oficina i departament, pot ésser un ajut per arribar a la comuna aspiració del treball saludable.

La xacra de les prolongacions no és exclusiva del BBVA, sinó que, dissortadament, castiga el conjunt del sector financer. És, en termes econòmics, d?ocupació i de salut, un problema de gran magnitud. Per això, CCOO farem una campanya a tot el sector per a denunciar els efectes nocius de les prolongacions i per a proposar solucions.

Per a la solució, però, també cal la implicació personal dels afectats i afectades. Cal fer el petit gran pas de complir la jornada que tingui cadascú. CCOO, ja ho sabeu, farem la nostra part: garantir que els Acords, amb els seus drets i deures, estan per aplicar-se. La por, la renúncia temorosa als drets laborals, no té lloc en aquesta equació.

Posa?t límits i arriba a l?estació del Treball Saludable

Novembre 2014

llegir Comunicat en pdf


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY