Jornada - BBVA Catalunya

Prolongació de jornada: conciliació familiar


El temps és un bé escàs. Cada vegada té més valor per a les persones, en la mesura que és un element clau per gaudir d'una millor qualitat de vida i d'un millor benestar personal, familiar i laboral.
8 hores de feina, 8 hores de descans i 8 hores de temps lliure.

Aquesta és la recomanació de l?Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, per al repartiment equitatiu del temps.

És una distribució equilibrada que ens permet realitzar-nos tant personalment com professionalment. Conciliant la vida personal i familiar amb la laboral, podem obtenir l'èxit personal i professional que desitgem, i fomentarem que les empreses premiïn el talent i l'eficiència.

Està en la nostra mà fer que aquesta realitat sigui possible. És necessari que seguim avançant per aquesta línia imaginària de les prolongacions de jornada i ens acostem a la conciliació, encara que necessitem que el banc s'impliqui en la part que li correspon.

CCOO estem col·laborant amb la Universitat de Cadis (UCA) en la realització d'un estudi sobre les mesures de conciliació en el sector financer.

T'animem a participar en l?enquesta sobre conciliació per saber si són adequades, si són millorables i si realment es poden fer servir a BBVA i en el sector.

CCOO reclamem a BBVA una aposta de futur, un compromís per eradicar la cultura del presentisme i posar fi a les prolongacions de jornada que permeti a tota la plantilla conciliar alhora l'èxit personal amb el professional.

Posa?t límits, aprofita el teu temps i concilia.

Juliol 2014Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY