La prolongació de jornada: la responsabilitat social

Jornada - BBVA Catalunya

La prolongació de jornada: la responsabilitat social


La Responsabilitat Social d'Empresa (RSE) és el compromís de retornar a la societat part del benefici empresarial, millorant les condicions dels treballadors, el tracte amb els clients, la preservació de l'entorn..., més enllà del que la llei obliga.


pdf
print
pmail

BBVA disposa d'un codi ètic impecable i fins i tot dóna consells de gestió empresarial basats en l'eficiència i el talent de les persones per sobre de l'arcaic valor del presentisme.

Cinisme o irresponsabilitat?

CCOO lamentem que a BBVA, malgrat els valors i recomanacions que publicita, encara continuï vigent un model de lideratge basat en la pressió comercial, on es fomenten les extensions de jornada, on hi ha una escassa participació de la dona en les estructures directives i es preveu una compensació d'objectius a molt curt termini, que evidencien que hi ha una gran distància entre el que s'escriu i el que realment
s'aplica.

CCOO demanem a BBVA que sigui responsable amb els seus treballadors i treballadores, potenciant el talent envers el presentisme, facilitant la conciliació de la vida laboral i la familiar que permeti un desenvolupament professional i personal alhora, en definitiva, faci de BBVA el millor lloc on treballar-hi.

CCOO animem a BBVA a donar un servei financer de qualitat, mitjançant una plantilla suficientment dotada i uns mitjans tècnics eficients i ràpids per donar un servei satisfactori als clients (tracte acurat i de proximitat), on imperi l'ètica professional envers les campanyes comercials agressives, que ens permeti recuperar i mantenir la seva confiança i fidelització.

Aquests criteris, que segur tots desitgem faria que s'acomplís un objectiu just per a tothom: treballar, sense haver de prolongar la jornada.

BBVA té un compromís social. Si fa el que escriu, tothom hi guanyarà: el banc, els clients, els treballadors, la societat...

Posa't límits, exigeix responsabilitat social a BBVA.

Octubre 2014

llegir Comunicat en pdfAlgunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY