Jornada - BBVA Catalunya - Alicante

Festes Majors - Horari Especial


El Conveni de Banca, en el seu article 25.6, així com el calendari laboral que presenta BBVA en tots els centres de treball, preveuen que durant la setmana natural en que cada localitat celebra la seva Festa Major, la jornada serà de quatre hores de treball efectiu. 

Això significa que, amb independència del model de jornada a la qual estigui adscrit cadascun (continuada, partida i flexible d'oficines, SFP, etc.), tota la plantilla treballa quatre hores els dies laborables d'aquesta setmana. Aquest horari es concreta en treballar de 9:00 a 13:00 hores.

En cas de rebre propostes de dubtosa consideració, des de CCOO, us volem informar dels criteris a seguir:

1. - Complir el que diu el Conveni no requereix cap justificació. És simplement la jornada que correspon legalment, és a dir, 4 hores.

2. - Si amb caràcter excepcional o per raons de força major, en alguna Àrea resultés impossible el seu compliment, l'excés d'hores treballades es compensarà mitjançant el pagament de les corresponents hores extraordinàries, o bé, amb temps lliure a raó d'1,75 hores de descans per cada hora que s'hagi fet de més (per 12 hores extres correspondrien 21 hores de compensació).

3. - Els dies de canvi s'han de gravar a  la Intranet, en l'opció del menú: “Disfrute de Vacaciones y Licencias / Otro tipo de vacaciones / vacaciones por horas trabajadas”. 

4. - Davant propostes abusives (per exemple, 1 dia), l'única resposta raonable és dir NO i tornar al punt 1. Exigeix equitat en el canvi d’hores. 

Finalment, i en quan a fer coincidir l'entrada de la plantilla amb l'obertura al públic, CCOO reiteradament hem manifestat al banc que és irracional, incompleix la normativa sobre Seguretat Bancària i fomenta reclamacions de clients per l'espera. Per això, esperem que prenguin nota de com s'han de fer les coses i no s'arrisquin innecessàriament.

Regalar el teu temps no és una bona opció. Qualsevol qüestió que et sorgeixi, no dubtis a posar-te en contacte amb qualsevol dels nostres delegats o delegades de CCOO.

Continuem treballant, seguirem informant.

Juny 2014

llegir Comunicat en pdf 
leer Comunicado en pdf
leer Comunicado de Alicante en pdfAlgunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY