Calendari Laboral per a l'any 2017 a Catalunya

Calendari de Festes laborals 2017: DOGC núm. 7135 - 06/06/2016

Calendari de Festes Locals 2017:  DOGC núm. 7273 - 23/12/16
Calendario Fiestas laborales 2017 todas las ccaa - Pendent BOE-


Amb CCOO pots reclamar la indemnització del contracte temporal!

CCOO de Catalunya ofereix suport als afectats per les sentències europees que equiparen les indemnitzacions per acomiadament

Defensa els teus drets, reclama la teva indemnització!

>> Més informació:


SECTOR BANCA

SECTOR BANCA - HORARI SETMANA DE LA MERCÈ


XXIII Conveni Col·lectiu de Banca


La Responsabilidad del Estado de Proteger y la RSE

BOLETÍN Sostenibilidad - RSE Nº 676 Semana 4 de Julio

La baja Protección Social en España, el Deber del Estado de Proteger y la Responsabilidad Social de las Empresas. Derechos Humanos, Derechos Laborales y control de cadenas productivas. El Estado de la cuestión, cuestión de Estado. Construyendo el orden mundial y el cambio de modelo productivo. La corresponsabilidad sindical en la construcción de la necesaria globalización justa. El boletín para el #RepensarCCOO. En este número: 


CCOO lamenta profundament l'agressió a una treballadora de Catalunya Banc dins del seu centre de treball i durant la jornada laboral

CCOO condemna absolutament qualsevol tipus de violència i exigim a les empreses del sector que posin els mitjans i les mesures necessàries per salvaguardar la salut de les persones treballadores i minimitzar al màxim els riscos que es puguin derivar de la nostra activitat laboral.

- - - - - -

CCOO lamenta profundamente la agresión a una trabajadora de CatalunyaBanc dentro de su centro de trabajo y durante la jornada laboral

CCOO condena absolutamente cualquier tipo de violencia y exigimos a las empresas del sector que pongan los medios y las medidas necesarias para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y minimizar al máximo los riesgos que se puedan derivar de nuestra actividad laboral.

CCOO Serveis Catalunya