Sector Financer CCOO Serveis Catalunya


S. Financer

CCOO signa amb acord el procediment de modificació substancial a COFIDIS.

El passat 16 de febrer es va tancar el període de consultes de modificació substancial de condicions de treball a l'empresa COFIDIS, financera ubicada a Cornellà de Llobregat.