CCOO  es concentrarà davant Ernst & Young per protestar pel bloqueig del conveni del sector de consultores

Els sindicats CCOO i UGT es concentraran el 26 de maig a les portes de les quatre grans consultores (EY, Deloitte, PwC, KPMG) per tot el país per exigir el desbloqueig de les negociacions del conveni sectorial. CCOO: “Els tocarà escoltar allò que opinen de les seves propostes de conveni els qui els generen milers de milions en beneficis cada any”.

- - - - - -

CCOO se concentrará ante Ernst & Young para protestar por el bloqueo del conveni del sector de consultoría

Los sindicatos CCOO y UGT se concentrarán el 26 de mayo a las puertas de las cuatro grandes consultoras (EY, Deloitte, PwC, KPMG) por todo el país para exigir el desbloqueo de las negociaciones del convenio sectorial. CCOO: “Les tocará escuchar lo que opinan de sus propuestas de convenio quienes les generan miles de millones en beneficios cada año”.

La concentració a Barcelona del dijous 26 de maig davant Ernst & Young d’Avinguda Sarrià 106 de 12 a 13 hores

>> Fotografies de la concentració 26M davant Ernst &Young (Facebook)


Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya.- La mobilització és imprescindible

Ens hem reunit ja set cops amb la Patronal (FOMENT i PIMEC). La situació actual és d’estancament. Només s'està avançant en els canvis que suposen una adaptació del text a la nova normativa sense implicacions (cost).

- - - - - - - - -

La movilización es imprescindible

Nos hemos reunido ya siete veces con la Patronal (FOMENT y PIMEC). La situación actual es de estancamiento. Solo se está avanzando en los cambios que suponen una adaptación del texto a la nueva normativa sin implicaciones (coste).


CONVENI COL·LECTIU D´ESTABLIMENTS FINANCERS DE CRÈDIT 2022

Així NO. Sense pujada salarial, hi haurà mobilització.

Pot ser que a les empreses no els importi la plantilla. Però a CCOO sí que ens importa i continuarem lluitant per aconseguir les millors condicions laborals.

- - - - - - 

Así NO. Sin subida salarial, habrá movilización.

Puede que a las empresas no les importe la plantilla. Pero a CCOO sí que nos importa y seguiremos luchando para conseguir las mejores condiciones laborales.


Negociació Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya 2022

LA CEGUERA DE LA PATRONAL

Després de set reunions amb les organitzacions patronals, l’únic avenç que veiem és que s’aclareixen les postures. Els sindicats plantegem diferents millores o adaptacions de la llei que garanteixin els nostres drets.

- - - - - - - -

LA CEGUERA DE LA PATRONAL

Después de siete reuniones con las organizaciones patronales, el único avance que vemos es que se aclaran las posturas. Los sindicatos planteamos diferentes mejoras o adaptaciones de la ley que garanticen nuestros derechos.


CCOO i UGT traslladaran a les Big Four les seves protestes pel desbloqueig del conveni de consultoria

Els sindicats es concentraran el proper 26 de maig a les portes de les quatre grans consultores (EY, Deloitte, PwC, KPMG) per tot el país. CCOO: “Els va tocar escoltar allò que opinen de les seves propostes de conveni els qui els generen milers de milions en beneficis cada any”.

- - - - - - - - -

CCOO y UGT trasladarán a las Big Four sus protestas por el desbloqueo del convenio de consultoría

Los sindicatos se concentrarán el próximo 26 de mayo a las puertas de las cuatro grandes consultoras (EY, Deloitte, PwC, KPMG) por todo el país. CCOO: “Les va tocar escuchar lo que opinan de sus propuestas de convenio quienes les generan miles de millones en beneficios cada año”.

>> Comunicat Concentracions TIC 26M (PDF català)

>> Comunicado Concentraciones TIC 26M (PDF castellano)

Recorda que pots continuar contribuint al fet que retirin la seva proposta signant aquesta petició en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'apuntes? I no oblidis donar-li màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI. AFÍLIA-T’HI!


CCOO impulsa un projecte pilot per elevar la qualitat i professionalització del sector turístic

A través de la iniciativa “Hotels Justos” en col·laboració amb la Universitat de Màlaga i UGT, el sindicat inicia una campanya de conscienciació sobre la necessitat que la innovació i la qualitat al sector turístic vagin inexorablement unides a uns hotels laboralment responsables.

- - - - - - -

CCOO impulsa un proyecto piloto para elevar la calidad y profesionalización del sector turístico

A través de la iniciativa “Hoteles Justos” en colaboración con la Universidad de Málaga y UGT, el sindicato inicia una campaña de concienciación sobre la necesidad de que la innovación y la calidad en el sector turístico vayan inexorablemente unidas a unos hoteles laboralmente responsables.