CCOO de Serveis de Catalunya presentarà les seves propostes a l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei

CCOO SERVEIS DAVANT LA TRAMITACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI QUE REGULA EL SERVEI ITV


Des de CCOO informem que s’ha publicat al DOGC el passat 16/02/2024 per part del DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL un EDICTE de 8 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de regulació de la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya.


Des de CCOO informem que s’ha publicat al DOGC el passat 16/02/2024 per part del DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL un EDICTE de 8 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de regulació de la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya.

El Departament d'Empresa i Treball està tramitant l'Avantprojecte de llei de regulació de la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) i des de CCOO tenim la possibilitat de participar i fer arribar les nostres consideracions.

 

Ja fa mesos, des de CCOO vam presentar un document de propostes, amb caràcter previ a la redacció d’aquest Avantprojecte, sobre el model de gestió, les noves realitats de mobilitat, amenaces d’un possible canvi de model, preus, mapa territorial i mesures laborals.

 

Des de CCOO tornarem a fer propostes en aquesta fase del procediment per tal de garantir que el nou model garanteixi la salut laboral, el conveni d’aplicació, les condicions de torns i horaris i el manteniment de l’ocupació.