Eleccions Sindicals

CCOO guanya les eleccions sindicals en Hotel Majestic &Spa

CCOO ha estat el sindicat més votat en les eleccions sindicals celebrades.

CCOO  ha sido el sindicato más votado en las elecciones sindicales celebradas.

27-03-2015


Sector de Comerç

La Patronal vol més flexibilitat. CCOO volem drets que regulin el treball i respectin la nostra vida.

A la reunió del passat 18 març 2015 la patronal de supermercats ens ha respost després que les dues organitzacions sindicals defenséssim les nostres propostes en aquelles matèries que s'han de desenvolupar l'Acord Marc (ordenació i distribució de jornada, mobilitat geogràfica, desplaçaments i trasllats, mobilitat funcional, faltes i sancions i sistema d'acumulació d'hores sindicals).

20-03-2015


Assemblea del Sector dels Grans Magatzems.

ASSEMBLEA DE DELEGADES I DELEGATS DEL SECTOR DE GRANS MAGATZEMS

El dijous 12 de març vàrem realitzar la primera assemblea de delegades i delegats del sector dels grans magatzems.

16-03-2015


Conveni de col.lectivitats de Catalunya

RETALLADES, la patronal Acerco segueix plantejant-les en les negociacions.

En la reunió celebrada dimarts passat 10 de març de 2015, la patronal ACERCO va tornar a plantejar propostes que suposen rebaixar les condicions de treball i els drets de treballadors i treballadores.

13-03-2015


CONVENI DE SUPERMERCATS DE CATALUNYA

CCOO volem millores, una posició forta i unitària

Fent força per avançar i aconseguir millores

A la reunió del passat  6 març 2015 CCOO hem contestat a les propostes presentades per la patronal.

11-03-2015


#Firmezayhonestidad

El Consejo Confederal aprova el "Codi Ètic" de CCOO

Gaceta Sindical - Toxo - CCOO - Códio Ético

El Consell Confederal, màxim òrgan d'adreça de CCOO, ha aprovat el Codi de Conducta "Mesurades per reforçar les millors pràctiques de Govern i Control de CCOO", que contempla importants canvis en el funcionament intern del sindicat, que alguns casos aprofundeix en eines ja existents i en uns altres introdueix altres noves, per afavorir un major control de l'activitat del conjunt de CCOO. La Resolució que recull les principals conclusions va obtenir 142 vots a favor, 0 en contra i 6 abstencions.

05-03-2015