Obrir el correu electrònic dels treballadors vulnera els drets fonamentals

CCOO valora com molt positiva la sentència del TSJC que ratifica la inviolabilitat del correu electrònic dels treballadors en l'empresa.


GRUP PAU I SOLIDARITAT

Banca ètica - El finançament ètic i solidari

Veure comunicat en pdf NOVEMBRE 2002 GRUP PAU I SOLIDARITAT – COMFIA-CCOO Catalunya


Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sentència sobre Inviolabilitat del Correu Electrònic dels Treballadors

El TSJC ha confirmat la tesi d'altra sentència anterior del Jutjat social 32 de Barcelona que declarava improcedent l'acomiadament d'una treballadora al no admetre com proves els continguts dels correus personals presentats per l'empresa que havia monitoritzat el seu ordinador.


1999-2002

Conveni Col·lectiu Banca

El present Conveni Col·lectiu regula i serà d'aplicació obligatòria a les relacions laborals entre les Empreses bancàries, les Càmeres de Compensació Bancària i quantes empreses usin la denominació de Banc sent la seva activitat la d'empresa bancària, i el personal amb vinculació laboral efectiva en les mateixes en 1.1.99 o que ingressi amb posterioritat.


Normalització Lingüística

Recull Administratiu de Banca i Estalvi

Quaderns de Normalització Lingüística sobre terminologia en català del sector financer


Destacades

PERMISOS RETRIBUITS I NO RECUPERABLES DE LES PERSONES TREBALLADORES

Davant les properes eleccions al Congrés de diputats i al Senat del 10 de novembre:

>> Comunicat CCOO Serveis sobre els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores.

>> DOGC 7988 – 24/10/19 ORDRE TSF/190/2019 Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions del dia 10 de novembre de 2019


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Normes de cotització i pensions públiques - SMI 2019


Ampliació permís de Paternitat a 5 setmanes

El 5 de juliol de 2018 ha entrat en vigor l'ampliació del permís de paternitat fins a la 5a setmana, d'acord a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2018 publicada en el BOE del passat 4 de juliol.


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2017-2018 text en català (DOGC 7481-25/10/17)
>> CONVENIO OODD 2017-2018 texto en castellano (DOGC 7481-25/10/17


Conveni ITV Catalunya - 2016-2018


Conveni Tèxtil Barcelona (2016-2018)

>> Llibret del Conveni (pdf)


XXIII Conveni Col·lectiu de Banca