GRUP PAU I SOLIDARITAT

Banca ètica - El finançament ètic i solidari

Veure comunicat en pdf NOVEMBRE 2002 GRUP PAU I SOLIDARITAT – COMFIA-CCOO Catalunya


Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sentència sobre Inviolabilitat del Correu Electrònic dels Treballadors

El TSJC ha confirmat la tesi d'altra sentència anterior del Jutjat social 32 de Barcelona que declarava improcedent l'acomiadament d'una treballadora al no admetre com proves els continguts dels correus personals presentats per l'empresa que havia monitoritzat el seu ordinador.


1999-2002

Conveni Col·lectiu Banca

El present Conveni Col·lectiu regula i serà d'aplicació obligatòria a les relacions laborals entre les Empreses bancàries, les Càmeres de Compensació Bancària i quantes empreses usin la denominació de Banc sent la seva activitat la d'empresa bancària, i el personal amb vinculació laboral efectiva en les mateixes en 1.1.99 o que ingressi amb posterioritat.


Normalització Lingüística

Recull Administratiu de Banca i Estalvi

Quaderns de Normalització Lingüística sobre terminologia en català del sector financer