l Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona