X Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi