CCOO plantejem la necessitat de reiniciar la negociació del conveni col·lectiu de supermercats de Catalunya


El dia 29 de maig de 2020, ens hem reunit, a petició dels sindicats, els secretaris d'Acció Sindical i Responsables de Comerç de CCOO i d'UGT amb una petita representació de la patronal del sector.pdf
print
pmail

L'objectiu de la reunió, celebrada a petició nostra, era plantejar de quina manera i quan podem reprendre la negociació el conveni, pel fet que tot el calendari de reunions que teníem previst es va haver de suspendre a causa de la pandèmia de la COVID19.

És clar que, fins que no s'arribi a la "nova normalitat", no podrem recuperar l'anterior format de reunions en plenari, però que hem d'anar pensant la manera de poder avançar.

La patronal ens planteja que el tema de la representativitat en la part patronal no està resolt i que van a reprendre els contactes per aclarir aquest tema. Us recordem que la patronal CEDAC ha sol•licitat ser present a la taula de negociació i que va quedar pendent que acreditessin la seva representativitat.

També ens plantegen que no estan en disposició d'abordar la negociació d'un conveni de llarga durada, per la situació d'incertesa, i que estan estudiant un conveni de curta durada.

Per part dels sindicats ens hem compromès a valorar aquesta possibilitat  (conveni de curta durada) que pel que donen a entendre prefereixen que sigui d'un any.

Hem recordat que el nostre plantejament inicial era d'un conveni plurianual amb l'objectiu de guanyar poder adquisitiu i avançar en drets, però que anem a valorar aquest nou escenari de conveni curt, entenent que en aquest format també ha de ser possible un plantejament d'increment salarial i de regulació de nous drets que, amb aquesta crisi sanitària adquireixen una especial rellevància: salut laboral, teletreball, desconnexió digital, jornades, horaris, etc.

La idea és que fem aquest treball a nivell intern i tornar-nos a trobar d'aquí a deu dies aproximadament per determinar, sobretot, la vigència, i a partir d'aquí abordar la negociació en si.

Seguirem informant!

Compromeses amb tu!