Conveni Col.lectiu Supermercats Catalunya

Conveni Supermercats Catalunya: Iniciem les negociacions, la patronal presenta les seves intencions

A la reunió del passat 19 febrer 2015 hem parlat inicialment sobre ordre, mètode i procediment de la negociació.
L'Acord Marc conté una sèrie de matèries que encara no s'han desenvolupat i que s'han de desenvolupar. Posteriorment s'haurà d'abordar la unificació dels quatre convenis per després entrar en la negociació i discussió de les propostes que sindicats i patronal plantegem.