CONVENI DE SUPERMERCATS DE CATALUNYA

CCOO volem millores, una posició forta i unitària

Fent força per avançar i aconseguir millores

A la reunió del passat  6 març 2015 CCOO hem contestat a les propostes presentades per la patronal.


#Firmezayhonestidad

El Consejo Confederal aprova el "Codi Ètic" de CCOO

Gaceta Sindical - Toxo - CCOO - Códio Ético

El Consell Confederal, màxim òrgan d'adreça de CCOO, ha aprovat el Codi de Conducta "Mesurades per reforçar les millors pràctiques de Govern i Control de CCOO", que contempla importants canvis en el funcionament intern del sindicat, que alguns casos aprofundeix en eines ja existents i en uns altres introdueix altres noves, per afavorir un major control de l'activitat del conjunt de CCOO. La Resolució que recull les principals conclusions va obtenir 142 vots a favor, 0 en contra i 6 abstencions.


Conveni Col.lectiu Supermercats Catalunya

Conveni Supermercats Catalunya: Iniciem les negociacions, la patronal presenta les seves intencions

A la reunió del passat 19 febrer 2015 hem parlat inicialment sobre ordre, mètode i procediment de la negociació.
L'Acord Marc conté una sèrie de matèries que encara no s'han desenvolupat i que s'han de desenvolupar. Posteriorment s'haurà d'abordar la unificació dels quatre convenis per després entrar en la negociació i discussió de les propostes que sindicats i patronal plantegem.