Delegats i delegades de CCOO: l'eina imprescindible

28 d'Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball

Aquest any es compleix el 20è aniversari del naixement de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Una llei que pràcticament no ha sofert l'envestida de les reformes laborals i que, per tant, ens segueix garantint uns drets bàsics per a la nostra salut en el treball.


Sector de Comerç

La Patronal vol més flexibilitat. CCOO volem drets que regulin el treball i respectin la nostra vida.

A la reunió del passat 18 març 2015 la patronal de supermercats ens ha respost després que les dues organitzacions sindicals defenséssim les nostres propostes en aquelles matèries que s'han de desenvolupar l'Acord Marc (ordenació i distribució de jornada, mobilitat geogràfica, desplaçaments i trasllats, mobilitat funcional, faltes i sancions i sistema d'acumulació d'hores sindicals).


CONVENI DE SUPERMERCATS DE CATALUNYA

CCOO volem millores, una posició forta i unitària

Fent força per avançar i aconseguir millores

A la reunió del passat  6 març 2015 CCOO hem contestat a les propostes presentades per la patronal.


#Firmezayhonestidad

El Consejo Confederal aprova el "Codi Ètic" de CCOO

Gaceta Sindical - Toxo - CCOO - Códio Ético

El Consell Confederal, màxim òrgan d'adreça de CCOO, ha aprovat el Codi de Conducta "Mesurades per reforçar les millors pràctiques de Govern i Control de CCOO", que contempla importants canvis en el funcionament intern del sindicat, que alguns casos aprofundeix en eines ja existents i en uns altres introdueix altres noves, per afavorir un major control de l'activitat del conjunt de CCOO. La Resolució que recull les principals conclusions va obtenir 142 vots a favor, 0 en contra i 6 abstencions.


Conveni Col.lectiu Supermercats Catalunya

Conveni Supermercats Catalunya: Iniciem les negociacions, la patronal presenta les seves intencions

A la reunió del passat 19 febrer 2015 hem parlat inicialment sobre ordre, mètode i procediment de la negociació.
L'Acord Marc conté una sèrie de matèries que encara no s'han desenvolupat i que s'han de desenvolupar. Posteriorment s'haurà d'abordar la unificació dels quatre convenis per després entrar en la negociació i discussió de les propostes que sindicats i patronal plantegem.