Primer èxit sindical contra la Reforma Laboral

Es derroga l´acomiadament per emmalaltir


>> GACETA SINDICAL 416 - 18/02/2020

El 18 de febrer es derroga l'article 52 d) de l'Estatut del Treballadors que possibilitava l'acomiadar per baixes justificades. CCOO valorem aquest pas com un Primer èxit sindical contra la Reforma laboral del 2012. Seguim!

El 18 de febrero se deroga el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores que posibilitava el despido por bajas justificadas. CCOO valoramos este paso como un Primer exito sindical contra la Reforma laboral del 2012. ¡Seguimos!