La precipitació dels acomiadaments per emmalaltir es deu a la proximitat de la derogació pel govern del polèmic article 52 d) de l´ET

CCOO denunciem que IKEA Badalona ha acomiadat a dues treballadores per estar de baixa mèdica


La direcció de IKEA Badalona ha acomiadat a dues treballadores, coincidint que estaven de baixa mèdica, per la qual cosa CCOO ha denunciat aquesta pràctica i espera la seva nul•litat a través de les demandes individuals presentades en el jutjat, a través dels serveis jurídics de CCOO, sense descartar emprendre accions davant l'empresa.


Per la informació que disposem, és la primera vegada que IKEA acomiada a persones treballadores al·legant les causes de l'article 52 d) de l'Estatut dels Treballadors, que hem de recordar que està en vigor des de la reforma laboral del 2012. La direcció  executen aquests acomiadaments després que el Tribunal Constitucional avalés a l'octubre del 2019 l'extinció del contracte de treball per causes objectives malgrat tractar-se de baixes mèdiques justificades. En anteriors acomiadaments, l'empresa ha acomiadat a persones treballadores que estaven en situació d'incapacitat temporal però es van al·legar causes disciplinàries. 

CCOO també denunciem que aquesta pràctica respon a una premeditació i precipitació davant la derogació del polèmic article que el govern espanyol va dur a terme amb efectes del 19 de febrer.

CCOO Serveis Catalunya