Signatura del primer Conveni Sectorial de Marques de Restauració Moderna

El dia d'avui, 29 de setembre de 2022, hem procedit a la signatura del 1er. Conveni Col·lectiu Sectorial de Marques de Restauració Moderna, la vigència del qual serà fins al 31 de desembre de 2025.

- - - - -

Firma del primer Convenio Sectorial de Marcas de Restauración Moderna

En el día de hoy, 29 de septiembre de 2022, hemos procedido a la firma del 1er. Convenio Colectivo Sectorial de Marcas de Restauración Moderna, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2025.


L´Associació Espanyola de Banca no fa els deures

A la reunió d'aquest dijous, 29 de setembre, i per a la nostra sorpresa, L'Associació Espanyola de Banca (AEB) ha vingut amb els deures sense fer i, tal com es va comprometre a la reunió anterior, no ha presentat cap proposta concreta.

- - - - 

La Asociación Española de Banca no hace los deberes

En la reunión de este jueves, 29 de septiembre, y para nuestra sorpresa, La Asociación Española de Banca (AEB) ha venido con los deberes sin hacer y, tal y como se comprometió en la reunión anterior, no ha presentado ninguna propuesta concreta.


La resposta de les plantilles a les mobilitzacions força l´AEC a retirar la seva proposta de treballar 12 hores diàries

Ahir, dijous 22 de setembre, va tenir lloc una nova reunió de la taula negociadora del conveni de Consultoria i, tot i que cal ser cauts, per fi es comença a veure un canvi d'actitud a l'AEC.

- - - - -

La respuesta de las plantillas a las movilizaciones fuerza a la AEC a retirar su propuesta de trabajar 12 horas diarias

Ayer, jueves 22 de septiembre, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio de consultoría y, aunque hay que ser cautos, por fin se comienza a ver un cambio de actitud en la AEC.


Comunicat conjunt de CCOO, UGT i SRT sobre el conveni col·lectiu d´ITV

LA PATRONAL D´ITV BLOQUEJA LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI

Comunicado conjunto de CCOO, UGT y SRT sobre el convenio colectivo de ITV

LA PATRONAL DE ITV BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO


CCOO valora positivament la sanció a Glovo app per falsos autònoms

Després de la reunió que hem mantingut avui amb Inspecció de Treball a Barcelona, des de CCOO de Serveis de Catalunya valorem positivament la seva actuació contundent davant la problemàtica dels treballadors/es repartidors/es a domicili, que han estat com a falsos autònoms a l'empresa Glovo, des del 2017 fins a l'agost del 2021.

- - - - - -

CCOO valora positivamente la sanción en Glovo app por falsos autónomos

Después de la reunión que hemos mantenido hoy con Inspección de Trabajo en Barcelona, desde CCOO de Serveis de Catalunya valoramos positivamente su actuación contundente ante la problemática de los trabajadores/as repartidores/as a domicilio, que han sido como falsos autónomos en el empresa Glovo, desde 2017 hasta agosto de 2021.


La Federació de Serveis de CCOO ha decidit no signar el conveni col·lectiu interprovincial d´Hostaleria de Catalunya

Han estat nou mesos intensos de negociació que s'ha desenvolupat en un context de recuperació del sector hoteler i de la restauració en paràmetres com ara facturació, pernoctacions, visitants, ocupació i pujada de preus. Però les condicions de treball no es recuperen al mateix ritme.

- - - - - -

La Federació de Serveis de CCOO ha decidido no firmar el convenio colectivo interprovincial de Hostelería de Catalunya

Han sido nueve meses intensos de negociación que se ha desarrollado en un contexto de recuperación del sector hotelero y de la restauración en parámetros tales como facturación, pernoctaciones, visitantes, ocupación y subida de precios. Sin embargo, las condiciones de trabajo no se recuperan al mismo ritmo.