Archivado en Negociacion Colectiva, Huelga, Comunicados convenio

La patronal AEC decideix no escoltar les protestes del sector després de l´èxit de la vaga del 23 de juny i manté les seves pretensions

Ahir, 27 de juny, va tenir lloc una nova reunió de la mesa negociadora del conveni de consultoria, després de l'exitosa vaga que CCOO i UGT vam convocar el passat dijous 23.

- - - - - - -

La patronal AEC decide no escuchar las protestas del sector tras el éxito de la huelga del 23 de junio y mantiene sus pretensiones

Ayer, 27 de junio, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio de consultoría, tras la exitosa huelga que CCOO y UGT convocamos el pasado jueves 23.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

L'AEC havia arribat amb una nova proposta a l'anterior reunió, el 30 de maig, i ens demanava una resposta. Des de CCOO ens hem reiterat i hem dit NO una vegada més. Els hem insistit que no acceptarem plantejaments que ens facin perdre drets i els hem exigit que retirin les seves propostes, deixant ben clar que:

•           El complement d'antiguitat no es toca.

•           De cap manera s'acceptarà la regulació de l'horari de servei.

•           No permetrem que la distribució setmanal de la jornada passi a regular-se per pacte individual amb cada persona sense la intervenció de la RLPT, perquè així puguin imposar jornades de fins a 12 hores efectives en un mateix dia.

A més, els hem demanat la seva proposta d'actualització de taules per als propers anys, tenint en compte la dinàmica inflacionista actual.

D'altra banda, des de CCOO acudíem a la mesa amb l'esperança que l'AEC, aquesta vegada sí, hagués entès el missatge que, alt i clar, les seves plantilles els van enviar el passat dijous: Ja n'hi ha prou ja de precaritzar les nostres condicions, volem un conveni just! i continuar amb la nostra línia de propostes per al nou conveni, sent algunes d'elles:

•           Una classificació professional ben acotada i definida, que permeti determinar clarament a quina categoria pertany cada treballador.

•           Unes taules salarials d'acord amb la formació de les seves plantilles i a la responsabilitat de les seves funcions, que no prenguin com a punt de partida el salari mínim professional (SMI).

•           Augmentar el plus de quilometratge perquè s'ajusti al cost actual del combustible.

•           Reduir de forma considerable les 1.800 hores de treball anual. En definitiva, un conveni que reflecteixi la realitat del sector.

Hem insistit que no podem continuar amb un conveni que sigui una còpia i enganxa de l'Estatut dels Treballadors, en el qual no es reguli absolutament res.

L'AEC per la seva banda, ha retornat a la mesa impassible, fent oïdes sordes a les protestes de les plantilles del sector i mantenint les seves pretensions, sense tenir en compte el clar missatge rebut.

Una nova decepció d'aquesta patronal que no pensa en res més que a augmentar els seus beneficis econòmics a costa d’un personal, ja al límit, i que no ens deixa més remei que continuar amb el calendari de mobilitzacions que s'anirà endurint, cada vegada més, fins que escoltin el que hem de dir.

AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR

Recorda que pots continuar contribuint al fet que retirin la seva proposta signant aquesta petició en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'hi apuntes?

I no oblidis donar màxima difusió a les xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI. AFILIA'T!

- - - - - -

La patronal AEC decide no escuchar las protestas del sector tras el éxito de la huelga del 23 de junio y mantiene sus pretensiones

Ayer, 27 de junio, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio de consultoría, tras la exitosa huelga que CCOO y UGT convocamos el pasado jueves 23.

La AEC había llegado con una nueva propuesta a la anterior reunión, el 30 de mayo, y nos solicitaba una respuesta a la misma. Desde CCOO nos hemos reiterado y hemos dicho NO una vez más. Les hemos insistido en que no vamos a aceptar planteamientos que nos hagan perder derechos y exigido que retiren sus propuestas, dejando bien claro que:

•           El complemento de antigüedad no se toca.

•           De ningún modo se aceptará la regulación del horario de servicio.

•           No vamos a permitir que la distribución semanal de la jornada pase a regularse por pacto individual con cada persona, sin la intervención de la RLPT, para que así puedan imponer jornadas de hasta 12 horas efectivas en un mismo día.

Además, les hemos solicitado su propuesta de actualización de tablas para los próximos años, teniendo en cuenta la dinámica inflacionista actual.

Por otro lado, desde CCOO acudíamos a la mesa con la esperanza de que la AEC, esta vez sí, hubiera entendido el mensaje que, alto y claro, sus plantillas les mandaron el pasado jueves: ¡Basta ya de precarizar nuestras condiciones, queremos un convenio justo! y continuar con nuestra línea de propuestas para el nuevo convenio, siendo algunas de ellas:

•           Una clasificación profesional bien acotada y definida, que permita determinar claramente a que categoría pertenece cada trabajador.

•           Unas tablas salariales acordes a la formación de sus plantillas y a la responsabilidad de sus funciones, que no tomen como punto de partida el salario mínimo profesional (SMI).

•           Aumentar el plus de kilometraje para que se ajuste al coste actual del combustible.

•           Reducir de forma considerable las 1800 horas de trabajo anual. En definitiva, un convenio que refleje la realidad del sector.

Hemos insistido en que no podemos continuar con un convenio que sea una copia y pega del Estatuto de los Trabajadores, en el que no se regule absolutamente nada.

La AEC por su lado, ha regresado a la mesa impasible, haciendo oídos sordos a las protestas de las plantillas del sector y manteniendo sus pretensiones, sin tener en cuenta, en lo más mismo, el claro mensaje recibido.

Una nueva decepción de esta patronal que no piensa en nada más que en aumentar sus beneficios económicos acosta de un personal, ya al límite, y que no nos deja más remedio que continuar con el calendario de movilizaciones que se irá endureciendo, cada vez más, hasta que escuchen lo que tenemos que decir.

ESTA VEZ NOS VAN A ESCUCHAR

Recuerda que puedes continuar contribuyendo a que retiren su propuesta firmando esta petición en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, ¿te apuntas?

Y no olvides dar máxima difusión en redes sociales #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ES TU SINDICATO AHORA MÁS QUE NUNCA. ¡AFÍLIATE!

Comunicat conveni TIC 27jun Post Vaga PDF >>català  >>castellano


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es