Archivado en Comunicados, Huelga

CCOO xifra en un 85% la participació a la vaga de Contact Center

Resposta massiva de les treballadores de Contact Center davant de la primera de la sèrie de vagues de 24 hores convocades cada mes en sector amb motiu del bloqueig de la patronal CEX a la negociació del VII Conveni Sectorial. Hi estan convocades: les plantilles del sector, les de les ETTs i empreses multiserveis que operen en empreses de Contact Center, 120.000 persones aproximadament.

- - - - - - -

CCOO cifra en un 85% la participación en la huelga de Contact Center

Respuesta masiva de las trabajadoras de Contact Center ante la primera de la serie de huelgas de 24 horas convocadas cada mes en sector con motivo del bloqueo de la patronal CEX a la negociación del VII Convenio Sectorial. Están convocadas a las mismas: las plantillas del sector, las de las ETTs y empresas multiservicios que operan en empresas de Contact Center, 120.000 personas aproximadamente.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Després de 28 mesos d'infructuoses negociacions i davant la impossibilitat de negociació amb la patronal, sumat al fet que un dels greus problemes a què s'enfronten les treballadores de Contact Center és que les pujades de preus de productes de consum (IPC) no s'estan veient reflectides en cap actualització salarial, cosa que provoca un empobriment sistemàtic d'aquestes treballadores. Tampoc no s'està complint amb la llei vigent al sector ja que no s'està respectant la Llei de Teletreball i tampoc s'està respectant la legislació sobre transparència i igualtat retributiva i les empreses del sector continuen sense fer auditories.

 

En aquest sector, que ocupa més de 120.000 persones, el salari mitjà mensual se situa en 800€ bruts. Les empreses estan evitant implantar les millores normatives dels darrers dos anys. El 22 de febrer van començar les mobilitzacions convocades per CCOO i UGT amb assistència massiva per part de les plantilles la situació de les quals és límit davant dels esdeveniments, estan reclamant una major pressió cap a les empreses per sortir de la precarietat en què estan estancades: abús del contracte d'obra i serveis, nivells altíssims de parcialitat no desitjada i l'abús de la figura de les ampliacions de jornada amb contractes signats per 16 hores setmanals per a prestacions de serveis de fins a 39 hores setmanals configuren unes condicions extremes del sector.

Des de CCOO s'adverteix que l'escalada de tensió en aquest conflicte no cessarà fins que la patronal se sent a negociar i adquireixi una posició de respecte i de compromís davant d'unes plantilles que ja no poden aguantar més. Amb l'agreujant a més de ser un sector tremendament feminitzat al qual, des del sindicat es defensarà i protegirà amb tota les eines què disposa: legal, mediàtica i de mobilització.

 

CCOO cifra en un 85% la participación en la huelga de Contact Center

 

Respuesta masiva de las trabajadoras de Contact Center ante la primera de la serie de huelgas de 24 horas convocadas cada mes en sector con motivo del bloqueo de la patronal CEX a la negociación del VII Convenio Sectorial. Están convocadas a las mismas: las plantillas del sector, las de las ETTs y empresas multiservicios que operan en empresas de Contact Center, 120.000 personas aproximadamente.

Tras 28 meses de infructuosas negociaciones y ante la imposibilidad de negociación con la patronal, sumado al hecho de que uno de los graves problemas a los que se enfrentan las trabajadoras de Contact Center es que las subidas de precios de productos de consumo (IPC) no se están viendo reflejadas en actualización salarial alguna, lo que esta provocando un empobrecimiento sistemático de estas trabajadoras. Tampoco se está cumpliendo con la ley vigente en el sector ya que no se está respetando la Ley de Teletrabajo y tampoco se está respetando la legislación sobre transparencia e igualdad retributiva y las empresas del sector continúan sin realizar auditorías.

En este sector, que emplea a más de 120.000 personas, el salario medio mensual se sitúa en 800€ brutos. Las empresas están evitando implantar las mejoras normativas de los últimos dos años. El 22 de febrero comenzaron las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT con asistencia masiva por parte de las plantillas cuya situación es límite ante el devenir de los acontecimientos, están reclamando una mayor presión hacia las empresas para salir de la precariedad en la que están estancadas: abuso del contrato de obra y servicios, altísimos niveles de parcialidad no deseada y el abuso de la figura de las ampliaciones de jornada con contratos firmados por 16 horas semanales para prestaciones de servicios de hasta 39 horas semanales configuran unas condiciones extremas del sector.

Desde CCOO se advierte de que la escalada de tensión en este conflicto no va a cesar hasta que la patronal se siente a negociar y adquiera una posición de respeto y de compromiso ante unas plantillas que ya no pueden aguantar más. Con el agravante además de ser un sector tremendamente feminizado al que, desde el sindicato se va a defender y proteger con toda la artillería de la que dispone: legal, mediática y de movilización.

 

CCOO Servicios


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es