Archivado en Convenios Colectivos

camarera y camarero en la barra de un café

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Lleida

Publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria d’hostaleria i turisme de Lleida per al període 1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023 (codi de conveni núm. 25100025012013).


pdf print pmail

Entrada en vigor
Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de juliol de 2021, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durada
La durada serà de dos anys: des del dia 1 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juny del 2023, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per a les quals s’estableixi una vigència i durada diferents. 

 

Veure ANTERIORS:

banner afiliación

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es