Signat el Conveni d´Assegurances, Reassegurances i Mútues

Firmado el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas

El texto, con una vigencia de 5 años, regula por primera vez cuestiones como el teletrabajo, el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada. Asímismo, el convenio introduce significativos avances en materia de igualdad y corresponsabilidad.

---------

El text, amb una vigència de 5 anys, regula per primer cop qüestions com el teletreball, el dret a la desconnexió digital i el registre de jornada. Així mateix, el conveni introdueix avenços significatius en matèria d'igualtat i coresponsabilitat.


28 de maig - DIA INTERNACIONAL D´ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES

#28M Dia d’Acció per la Salut de les Dones #IgualtatÉsSalut

Jornada DESIGUALTATS EN LA SALUT:  LA SALUT NO ESTÀ EN NÒMINA

>>Programa de la JORNADA

 

 

>> Manifest Dones i Salut 28 de maig


El 28 d´abril és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

Per commemorar-lo des de la Federació aquest any marcat per la pandèmia provocada per la COVID, en primer lloc volem fer un sentit homenatge a totes aquelles persones que han patit les seves devastadores conseqüències.

- - - - - 

El 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Para conmemorarlo desde la Federación este año marcado por la pandemia provocada por la COVID, en primer lugar queremos hacer un sentido homenaje a todas aquellas personas que han sufrido sus devastadoras consecuencias.


CCOO alerta sobre la situació de les persones ´rastrejadores´

La decisió de la Generalitat de donar per finalitzat el servei que tenía adjudicat Ferrovial, que tenia com a finalitat fer el seguiment dels contactes estrets de persones contagiades pel Covid-19, pot deixar a totes les persones treballadores d’aquest servei sense feina.


Gran acord "Stop desescalada".  Desconvocades les aturades a Konecta.

Gran acuerdo “Stop Desescalada”. Desconvocados los paros en Konecta.

El objetivo era frenar la desescalada por la salud de todas las personas trabajadoras del Grupo Konecta. Lo hemos conseguido.

- - - - - - -

L'objectiu era frenar la desescalada per la salut de totes les persones treballadores de el Grup Konecta.  Ho hem aconseguit.


CCOO demana a la Generalitat que intervingui davant la irresponsabilitat del Grup Konecta

Convocada vaga al Grup Konecta per aturar imposició forçosa del treball presencial

CCOO, junt al conjunt de forces sindicals del Grup Konecta, convoca vaga pel proper 11 de gener, que s'estendrà a la resta de dilluns del mes, a causa de la decisió unilateral de l'empresa de començar el treball presencial just a l'inici de la tercera onada de la pandèmia.