LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE SUPERMERCATS SOM ESSENCIALS PER A LA SOCIETAT

Sense respostes de la patronal.

La reunió prevista per al 8 d'abril passat es va suspendre, a petició de la patronal, al·legant-se falta de temps per poder preparar contestació a les propostes presentades per la part social.

- - - - -

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS SOMOS ESENCIALES PARA LA SOCIEDAD

Sin respuestas de la patronal.

La reunión prevista para el pasado 8 de abril se suspendió, a petición de la patronal, alegándose falta de tiempo para poder preparar contestación a las propuestas presentadas por la parte social.


Vaga els dies 13, 16 i 20 d\'abril

CCOO convoca tres dies de vaga a Douglas

El sindicat ha presentat davant el SIMA (Sistema d'Interconfederal de mediació i Arbitratge) la convocatòria de vaga els dies 13, 16 i 20 d'abril com a forma de protesta davant de les mesures desproporcionades i la manca d'acreditació, per part de l'empresa, de les causes per acomiadar 1.000 persones treballadores, el tancament de 129 botigues i la modificació de les condicions de treball.

- - - - - - -

CCOO convoca tres días de huelga en Douglas

El sindicato ha presentado ante el SIMA (Sistema de Interconfederal de mediación y Arbitraje) la  convocatoria de huelga los días 13, 16 y 20 de abril como forma de protesta ante las medidas desproporcionadas y la falta de acreditación, por parte de la empresa, de las causas para despedir a 1.000 personas trabajadoras, el cierre de 129 tiendas y la modificación de las condiciones de trabajo.


CCOO denuncia que les empreses de consultoria volen eliminar el pagament dels dissabtes

A l'Associació Espanyola de Consultoria es troben les principals empreses del sector: Indra, Viewnext, Capgemini, Oèsia, DXC Technology, Everis (NTT Data), Kyndryl, Accenture, IBM, Deloitte, Inetum, Atmira, Ayesa, Bilbomàtica, bluetab, Cedec , Cegos, EY, Getronics, KPMG, Sopra Steria, Tata, Unisys, Vass, i Worldline.

L´última ocurrència d´aquestes empreses és proposar que les persones del sector consultoria i estudis de mercats hagin de treballar obligatòriament els dissabtes.

- - - - - - - - -

CCOO denuncia que las empresas de consultoría quieren eliminar el pago de los sábados

En la Asociación Española de Consultoría se encuentran las principales empresas del sector: Indra, Viewnext, Capgemini, Oesia, DXC Technology, Everis (NTT Data), Kyndryl, Accenture, IBM, Deloitte, Inetum, Atmira, Ayesa, Bilbomática, bluetab, Cedec, Cegos, EY, Getronics, KPMG, Sopra Steria, Tata, Unisys, Vass, y Worldline.

La última ocurrencia de estas empresas es proponer que las personas del sector consultoría y estudios de mercados tengan que trabajar obligatoriamente los sábados.


>> COMUNICAT PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A PERSONES TREBALLADORES FIXES DISCONTINUES

El 31 de març de 2022 va finalitzar la Prestació especial per a FIXOS DISCONTINUS. Artícle 9 del Real Decret-Llei 30/2020

- - - - - - -

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PERSONAS TRABAJADORAS FIJAS DISCONTINUAS

El 31 de marzo de 2022 finalizó la Prestación especial para FIJOS DISCONTINUOS. Artículo 9 del Real decreto ley 30/2020

 


HAN D´ADOPTAR MESURES

CCOO emplacem AEB i CECA a convocar els Observatoris Sectorials per abordar la situació de les plantilles de les entitats financeres

Aquest 1 d'abril de 2022, CCOO hem enviat dues cartes als presidents de les patronals AEB (llegir carta) i CECA (llegir carta), per sol•licitar que s'obri la taula de l'Observatori Sectorial previst en ambdós convenis col•lectius i posar en marxa així el mecanisme acordat que dóna cobertura al que regula l'article 86.1 de l'ET


Conveni Enginyeries: la patronal ens planta, mentre el món segueix girant

Dijous passat, 24 de març, teníem prevista una nova reunió de la Mesa Negociadora, però la patronal TECNIBERIA va decidir suspendre-la unilateralment, utilitzant com a excusa que la part sindical, simplement, entenem que el procés de negociació ha de tenir en compte els canvis que es van produint en el context normatiu i econòmic. Un exercici de constatació de la realitat que TECNIBERIA i les empreses del sector haurien de començar a fer.

- - - - - - - - - -

Convenio Ingenierías: La patronal nos da plantón, mientras el mundo sigue girando

El pasado jueves, 24 de marzo, teníamos prevista una nueva reunión de la Mesa Negociadora, pero la patronal TECNIBERIA decidió suspenderla unilateralmente, utilizando como excusa que la parte sindical, simplemente, entendemos que el proceso de negociación debe tener en cuenta los cambios que se van produciendo en el contexto normativo y económico. Un ejercicio de constatación de la realidad que TECNIBERIA y las empresas del sector deberían empezar a hacer.


Destacades

Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024NOUS PERMISOS I DRETS DE CONCILIACIÓ RDL 5/2023

>> Nova infografía dels nous drets del RD 5/2023 (PDF cat i cast)

>> Cartell per difondre MESURES APROVADES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL I FAMILIAR


Conveni Supermercats de Catalunya 2022-2025

>> III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2022-2025

>> III CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA 2022-2025


Novetats seguretat social 2023

>> SMI, Bases de cotització i Tipus cotització Règim general

>> Pensions mínimes de Seguretat social i classes pasivas

>> Nou sistema de cotització per ingresos reals – Règim en Autònoms (RETA)


Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ TÈXTIL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA - 2022-2024


Conveni Hostaleria de Catalunya 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA – 2022-2024

>> CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CATALUNYA – 2022-2024


Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  - 2022-2024 (PDF català i castellà)


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

 >> Conveni de Restauració Col·lectiva 2022-2024 BOE-14/12/22 – llibret CCOO Serveis

>> Taules Salarials 2023 – Barcelona

>> Taules Salarials 2023 – Girona

>> Taules Salarials 2023 - Lleida

>> Taules Salarials 2023 - Tarragona 


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)