CCOO signa el Conveni d'hostaleria de Lleida que recull importants millores


El 5 de febrer de 2018 CCOO ha signat el Conveni d'hostaleria de Lleida. A principis de gener es va signar el preacord del Conveni d'hostaleria de Lleida. Aquest preacord va ser ratificat per l'assemblea de treballadors i treballadores d'aquest sector convocades el divendres 19 de gener pel sindicat firmant, CCOO.


pdf
print
pmail

Després de mesos de negociacions s'ha arribat a aquests punts importants que representen millores laborals i salarials per a aquest sector. El primer és el que fa referència a l'increment salarial: per al 2017, l'increment salarial serà el mateix que el de l'IPC real i amb efectes retroactius des de l'1 de gener; i per al 2018 i 2019, la pujada serà de l'1,3%, cada any, a més de la revisió salarial segons l'IPC.

Un altre punt important és que els treballadors i treballadores a temps parcial, abans que les empreses recorrin a noves contractacions, tindran prioritat per passar a ser treballadors a temps complet.

També s'ha arribat a l'acord que quan la data pactada per a començar el gaudi de les festes no recuperables que s'hagin treballat, coincideixi amb una situació d'IT (incapacitat temporal), es mantindrà el dret i es pactarà una nova data al finalitzar el procés d'IT. Respecte a les vacances s'hauran d?iniciar en dia laborable i s'han de retribuir a salari real (amb inclusió de tots els conceptes ordinaris).

L?acumulació de l'hora de lactància s'incrementa de 13 a 15 dies laborables consecutius. També es tindrà un permís retribuït per acompanyar familiars fins a primer grau de consanguinitat a tractaments de radioteràpia o quimioteràpia relacionats amb el tractament del càncer.

Una altra novetat en aquest conveni és, sempre que l'espai ho permeti, les empreses que tinguin més de 50 treballadors i treballadores que estiguin ubicades en zona de muntanya, podran disposar d'una zona de descans.

Finalment, s'ha acordat que quan s'externalitzi un servei, el personal subcontractat ha de tenir, com a mínim, les retribucions i la jornada de l'empresa que subcontracta (conveni d'hostaleria).

CCOO de Serveis valora de manera molt positiva la recuperació de les clàusules de revisió salarial en cas que la inflació superi l'increment salarial pactat, els avenços socials i la garantía que s'estableix en matèria d'externalitzacions, ja que deixa sense efecte els convenis d'empresa que estableixen salaris i condicions inferiors respecte al conveni d'hostaleria.

Secretaria d'acció sindical

CCOO Serveis Catalunya