Butlletí Salut Laboral - desembre 2015

Nova normativa sobre les baixes mèdiques i notícies d'acció sindical sobre salut laboral. T'interessa!


>> Nous comunicats mèdics d'alta/baixa i de confirmació d'incapacitat temporal
>> Díptic informatiu: seguiment de les contingències comunes per part de les mútues
>> Zara: l'acció sindical de CCOO impulsa la readmissió d'una treballadora declarada no apte
>> Psicosocials: Pautes per l'acció sindical
>> Campanya contra el Glifosat

CCOO Serveis Catalunya

INFORMACIÓ

SALUT LABORAL

Desembre

2015

A l'atenció dels delegats i delegades de CCOO Serveis Catalunya

baixes-altes-mediques-w.png

">>> Nova guia detallada del RD 625/2014, ara ja actualitzada amb l'Ordre ESS/1187/2015.

Nous comunicats mèdics d'alta/baixa i de confirmació d'incapacitat temporal

L'1 de desembre de 2015 va entrar en vigor el nou sistema d'altes i baixes mèdiques arrel de l'Ordre ESS/1187/2015, la qual desenvolupa el Reial Decret 625/2014, que va establir una nova regulació dels processos d'incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.

Resum de les principals novetats implicació:

1. S'estableixen uns models nous de parts mèdics de baixa, confirmació i alta.

2. Els processos de baixa es classifiquen en 4 en funció de la durada prevista:

Molt curta, inferior a 5 dies naturals.

Curta, entre 5 i 30 dies naturals.

Mitjana: entre 31 i 60 dies naturals

Llarga: 61 dies naturals o més

3. En els processos de durada molt curta, el metge emetrà part de baixa i d'alta en el mateix moment i en un sol document.

4. S'estableixen dues vies per les quals s'ha de justificar que es manté un procés de Incapacitat Temporal: informes mèdics complementaris que faran els metges, i informes trimestrals de control que farà la Inspecció mèdica.

Les mútues tenen accés a tots aquests informes relacionats amb la baixa, però no a la resta de l'historial clínic del treballador/a

5. La baixa s'estendrà immediatament després d'un reconeixement previ per part del metge públic o de mútua, segons la contingència, i l'alta s'emetrà quan el metge consideri que el treballador està en condicions de poder tornar a treballar, o per proposta d'incapacitat permanent, o per inici d'una situació de maternitat.

6. La incompareixença a la revisió mèdica prevista en els parts de baixa i confirmació, pot suposar l'alta mèdica.

A més, no acudir als reconeixements de seguiment i control de la baixa, que poden fer tant les mútues com l'INSS, pot suposar la suspensió o extinció de la prestació.

7. El treballador o treballadora ha de lliurar a la seva empresa el part de baixa i confirmació durant els 3 dies posteriors a la data d'expedició, i el part d'alta en les 24 hores següents.

8. En el cas de que la IT superi els 365 dies, el facultatiu del Servei Públic o de la mútua, comunicarà al treballador o treballadora, quan emeti l'últim part de confirmació, que després d'aquest termini el control del procés correspondrà al INSS.

INFORMACIÓ SALUT LABORAL

Desembre 2015


seguiment-mutues-w.png

>> Nova guia: Mútues:

Seguiment de les

contingències comunes

Díptic informatiu: seguiment de les contingències comunes per part de les mútues

Díptic destinat a treballadors i treballadores on s'informa sobre com poden actuar davant del seguiment de les contingències comunes per part de les mútues i de les trucades no desitjades.

zara-readmet-w.png

Zara: l'acció sindical de CCOO impulsa la readmisió d'una treballadora declarada no apte

>> CCOO força a Zara a readmetre i adaptar el lloc de treball a una treballadora que va acomiadar vulnerant el seu propi codi ètic
>> CCOO fuerza a Zara a readmitir y adaptar el puesto de trabajo de una trabajadora que despidió vulnerando su propi código ético

enquestes-on-line-w.png

Psicosocials: Pautes per l'acció sindical

Hem detectat que la pràctica d'aplicar els qüestionaris d'avaluació de riscos psicosocials via internet s'està estenent en moltes empreses.

En la nostra experiència, els contractes que aquestes empreses presenten als i les delegades inclouen termes referits a la confidencialitat, però no garanteixen l'anonimat ni la impossibilitat de modificar les respostes.

Abans d'acceptar aquest tipus de condicions us podeu assessorar en la Federació.

Per una altra banda, si us heu plantejat com a estrategia d'acció sindical passar els qüestionaris psicosocials vosaltres mateixos, us recomanem que consulteu en la Federació. Us guiarem en els passos necessaris per tal que l'acció tingui tota la potencia possible.

glifosato-w.png

>> Campanya contra el Glifosat

CCOO ha engegat una campanya per prevenir l'exposició al glifosat en les empreses i als espais públics. Aquest producte és l'herbicida més utilitzat a tot el món, i ha estat inclòs en la llista d'agents cancerígens de l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC).

Per la seva utilització en el sector agrícola, parcs, jardins, carreteres, etc., no només afecta als treballadors d'aquests sectors sinó també àmplies capes de població en general.

Us animem a participar també en la campanya de recollida de signatures iniciada vía internet on es demana a la Comissió Europea que no torni a autoritzar el seu ús.

Com sempre, per a qualsevol dubte o ampliació d'informació estem a la vostra disposició

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/catalunya/qr_www_app.png

Secretaria de salut laboral

mperezc@serveis.ccoo.cat

CCOO Serveis Catalunya

Via Laietana, 16 - 2n planta

08003 BARCELONA

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/catalunya/serveis_cat_quadrat.png