Permisos laborals davant les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dijous 21 de desembre

BOE - núm. 267 - 03/11/17 Disposiciones generales .-12613 Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2017.

BOE - núm. 267 - 03/11/17 Disposicions generals - 12613 Reial decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017. >> DOGC - núm 7488 - 06/11/17


Celebrada la 2a Conferència de l'Agrupació de Serveis Tècnics de CCOO Serveis Catalunya

La sectorial de SAT (Serveis Administratius i Tècnics) s'integra a l'Agrupació de Serveis Tècnics de Catalunya

El passat 31 de gener es va realitzar la 2a Conferència de l'Agrupació Serveis Tècnics de CCOO Serveis Catalunya on va integrar-se amb el seu propi balanç la sectorial de Serveis Administratius i Tècnics (SAT) i es va presentar conjuntament el nou pla de treball per a la propera etapa sindical.

- - - - - -
El pasado 31 de enero de 2017 se celebró la 2a Conferència de l'Agrupació Serveis Tècnics de CCOO Serveis Catalunya donde se integró con su propio balance la sectorial de Serveis Administratius i Tèncics (SAT) y se presentó conjuntamente el nuevo pla de trabajo para la próxima etapa sindical.  

TOTES LES NOTÍCIES D'AQUEST ESPAI WEB LES TROBAREU A: