El 28 d´abril és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball


Per commemorar-lo des de la Federació aquest any marcat per la pandèmia provocada per la COVID, en primer lloc volem fer un sentit homenatge a totes aquelles persones que han patit les seves devastadores conseqüències.

- - - - - 

El 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Para conmemorarlo desde la Federación este año marcado por la pandemia provocada por la COVID, en primer lugar queremos hacer un sentido homenaje a todas aquellas personas que han sufrido sus devastadoras consecuencias.


Els riscos psicosocials s’han incrementat, la Federació pren compromís per la defensa de la Salut i de les condicions de Treball, impulsant una acció sindical integral que garanteixi que la seguretat i la salut no tornin a quedar-se oblidades després de la pandèmia.

- - - - - - -

Los riesgos psicosociales han incrementado, la Federación toma un compromiso por la defensa de la Salud y de las condiciones de Trabajo, impulsando una acción sindical integral que garantice que la seguridad y la salud no vuelvan a quedarse olvidadas tras la pandemia.

 

CCOO Serveis