L´Associació Espanyola de Banca no fa els deures


A la reunió d'aquest dijous, 29 de setembre, i per a la nostra sorpresa, L'Associació Espanyola de Banca (AEB) ha vingut amb els deures sense fer i, tal com es va comprometre a la reunió anterior, no ha presentat cap proposta concreta.

- - - - 

La Asociación Española de Banca no hace los deberes

En la reunión de este jueves, 29 de septiembre, y para nuestra sorpresa, La Asociación Española de Banca (AEB) ha venido con los deberes sin hacer y, tal y como se comprometió en la reunión anterior, no ha presentado ninguna propuesta concreta.


AIXÍ NO!

Per contra, ens han sol·licitat més temps per treballar internament amb els bancs associats a la fórmula de revisió salarial que ens plantejaran a la propera reunió.

Així mateix, ens han demanat que els recordem quins són els plantejaments que hem fet les organitzacions sindicals:

  • Recuperació salarial del 2021
  • Clàusula de revisió salarial el 2022 i 2023
  • Revisió de dietes, quilometratge i teletreball
  • NO a la Compensació i Absorció

La nostra proposta és clara i concisa. Ara AEB només ha de treballar sobre ella i dir-nos els termes en què està disposada a debatre per tal d'arribar a un acord a la mesa de negociació del conveni.

La propera reunió serà el dia 21 doctubre. Tenen prou temps per portar una proposta seriosa que permeti a les plantilles recuperar el seu poder adquisitiu.

- - - - -

La Asociación Española de Banca no hace los deberes

En la reunión de este jueves, 29 de septiembre, y para nuestra sorpresa, La Asociación Española de Banca (AEB) ha venido con los deberes sin hacer y, tal y como se comprometió en la reunión anterior, no ha presentado ninguna propuesta concreta.

¡ASI NO!

Por el contrario, nos han solicitado más tiempo para trabajar internamente con los bancos asociados en la fórmula de revisión salarial que nos plantearán en la próxima reunión.

Asimismo nos han pedido que les recordemos cuales son los planteamientos que hemos hecho las organizaciones sindicales:

  • Recuperación salarial de 2021
  • Cláusula de revisión salarial en 2022 y 2023
  • Revisión de dietas, kilometraje y teletrabajo
  • NO a la Compensación y Absorción

Nuestra propuesta es clara y concisa. Ahora AEB sólo tiene que trabajar sobre ella y decirnos los términos en los que está dispuesta a debatir en aras a llegar a un acuerdo en la mesa de negociación del convenio.

La próxima reunión será el día 21 de octubre. Cuentan con tiempo suficiente para traer una propuesta seria que permita a las plantillas recuperar su poder adquisitivo.

CCOO Serveis