Anys 2000 - 2003

Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya


(No Vigente, signat nou Conveni )