Contratació

CCOO ha forçat a l empresa, a través d Inspecció de treball, fer fixos 15 contractes temporals en frau de llei i a pagar correctament les hores extres


La secció sindical de CCOO de Catering Arcasa en el centre de treball a l'Hospital de Sant Pau, hem vingut reclamant que la política de contractació de l'empresa és desproporcionada i amb una utilització del contracte eventual que no es destina a cobrir cap necessitat temporal si no que encobreix llocs de treball fixos. Degut a que el diàleg amb l'empresa no va funcionar, CCOO va denunciar la situació a Inspecció de Treball, qui ha donat la raó després d'una exhaustiva actuació.pdf
print
pmail

La Inspecció de Treball destaca en el seu informe que es posa de manifest que els contractes eventuals s'havien formalitzat per a l'activitat normal de l'empresa, que per tant aquesta situació és en frau de llei, i requereix a l'empresa la conversió de 15 contractes eventuals en indefinits.

A més, i degut a una situació addicional de cobrament incorrecte de les hores extres, va motivar una nova denúncia, la Inspecció de Treball considera que les hores extraordinàries estaven pagades en valors inferiors als del Conveni de col·lectivitats de referència, i per tant, requereix a l'empresa el pagament de les diferències salarials i de cotització a la Seguretat Social.

Cal recordar que aquesta actuació inspectora ha tingut lloc abans de l'entrada en vigor de la nova normativa en matèria de registre de jornada, CCOO, per tant, manifestem que continuarem vigilant en el compliment de les condicions de treball i estarem especialment incisius en l'aplicació d'un correcte registre de jornada que permeti evitar irregularitats tant evidents, en els que sempre surt perjudicada la persona treballadora.